Ingen jubel - men enighed og tilfredshed

Et enigt byråd sendte 2003-budgettet videre til anden behandling.

Skolevæsen 20. september 2002 08:00

HADSUND: Det var ikke just sådan, at byrådet jublede over det kommunale budget, der var til første behandling i aftes, men det er alligevel et enigt byråd, der står bag budgetforslaget, der indebærer radikale ændringer af skolestrukturen og mange andre besparelser. Borgmester Karl Christensen redegjorde for, at udgangspunkt for budgettet er, at den kommunale skatteprocent holdes uændret på 20,2 og at man overholder den vækstramme på 0,7 procent, som regeringen og Kommunernes Landsforening har aftalt. Så godt og vel endda. Faktisk er både teknisk udvalg, kulturudvalget og økonomiudvalgets budgetter blevet beskåret med hver 350.000 kroner i forhold til året før, mens socialudvalgets budget er øget med 800.000 kroner. Det betyder tilsammen, at det kommunale driftsbudget 2003 er 0,09 procent mindre end i 2002. Karl Christensen sagde, at kommunen på grund af størrelsen af de statslige tilskud og skattestoppet ikke har råd til at udnytte rammen. Det omfattende budgetarbejde, som borgmesteren mente havde været en hård kost for især de nye byrådsmedlemmer, har som nævnt betydet strukturændringer og besparelser, som giver store udslag de kommende år. Således giver omlægningen af skolestrukturen over fire år besparelser på lige knap 17,5 millioner kroner. - Det er noget af en revolution, og det kræver gode begrundelser, sagde borgmesteren, der forklarede, at baggrunden er, at udgifterne pr. elev i folkeskolen er steget med 15 procent fra 1998 til 2001, og at 80 procent af udgifterne på området går til lønninger. - Derfor skal lønudgiften pr. elev sættes ned, sagde han og tilføjede, at byrådet mener, at undervisningskvaliteten kan bevares på grund af ændrede principper for tildeling af personaletimer til undervisning og bedre fysiske rammer. De kommunale anlægsbudgetter - der ikke er omfattet af væktsrammen - er da også de kommende år lagt an på, at realiseringen af Vision Hadsund Skole skal gennemføres. Venstre Mogens Jespersen fremhævede da også netop skolebyggerier i Hadsund, Als og Øster Hurup som lyspunkter i den svære budgetlægning, og roste i øvrigt de enkelte udvalg for at have løst deres del af opgaven. Han understregede, at det er vigtigt, at byrådet står samlet i en tid, der indebærer "tilpasninger og nedskæringer, og kaldte budgetforslaget for "flot". Socialdemokraternes gruppeformand Rita Moore konstaterede, at det ikke havde været nemt og kaldte det sørgeligt, at byrådet har været nødt til at gennemføre nedskæringer. Hun efterlyste i øvrigt med henblik på debatten Als versus Øster Hurup skole "lidt solidaritet" i den østlige del af kommunen. Johannes Sørensen beklagede, at byrådet har måttet løbe fra valgløfter om at bevare alle fem skoler, men mente, at borgerne vil vise forståelse - vel at mærke, hvis byrådet nu har lagt op til en varig løsning, der ikke indebærer flere skolenedlæggelser. Generelt mente Johannes Sørensen, at budgettet i sammenligning med nabokommuner "ikke er så ringe endda". Borgmesteren medgav, at det har været en hård proces, men forsøgte at trøste med, at det i gamle dage - i perioden 1986 til 1994 - havde været hårdere endnu.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...