- Ingen jubel

Dog er det glædeligt med et stort anlægsbudget

Arne M. Jensen: - Anlægsbudgettet kan løse en del opgaver. Arkivfoto: Kurt Bering

Arne M. Jensen: - Anlægsbudgettet kan løse en del opgaver. Arkivfoto: Kurt Bering

- Den netop indgåede budgetaftale er bestemt ikke noget at juble over. Det siger den socialdemokratiske gruppeformand Arne M. Jensen i en kommentar til budgetforliget. - Opgaven var bundet . Der skulle findes besparelser i størrelsesordenen 40-43 mio. kr. og det kan ikke gøres uden, at det gør ondt, meget ondt. - Det mest positive er, at der er tale om en bred aftale hvor alle tager medansvar for at få bragt Brønderslev Kommunes økonomi i en retning som kan være med til at fremtidssikre den kommunale organisation og service. - Med aftalen er grundlaget lagt for, at vi kan komme i gang med nogle af de strukturændringer, som burde være taget fat på umiddelbart efter kommunesammenlægningen. Der vil blive taget fat på strukturændringer på en lang række områder. - Så vi kommer til at løse opgaverne på en måde, som passer til vores økonomiske formåen. Ikke mindst på folkeskoleområdet, hvor der straks tages fat på en strukturdebat, som skal munde ud i beslutningsforslag som kan iværksættes i det kommende skoleår. Mange har travlt med at melde ud om hvad de vil og ikke vil på skoleområdet. Lad nu debatten køre uden at blive fastlåst af politiske budskaber inden den er startet. Strukturdebatten, og de øvrige elementer der skal indgå heri, kan måske ende op i, at der bliver frigjort yderligere ressourcer end det der er forudsat. Ressourcer som kan anvendes til forbedringer af folkeskolen - som bliver hårdt ramt af besparelserne i budgetaftalen. - En række andre områder bliver forholdsvis lige så hårdt ramt som skoleområdet. Ingen har kunnet friholdes. Skulle enkeltområder friholdes ville det gå mere ud over andre. - Og min opfattelse er, at børnepasningsområdet og de ældre ikke kan bære mere end det de kommer til, siger Arne M. Jensen, som glæder sig over, at der skal ske en styrkelse af forebyggelsen med yderligere indsats på området ”udsatte børn og unge” ved ansættelse af sundhedsplejepersonale, støttefamilier og hjemmehos’ere. - Nedskæringer og forringelser er altid upopulære og trælse at lægge navn til, men der har været tale om en bunden opgave, dels p.g.a. regeringens pålæg om nul-vækst og dels pga. den økonomiske situation Brønderslev Kommune står i. Det tidligere byrådsflertal har en væsentlig del af ansvaret for den situation. - Glædeligt er det, at der er afsat et ganske pænt anlægsbudget, bl.a. finansieret af en skatteforhøjelse, som ikke kan bruges til at nedbringe besparelserne og forringelserne på børn, skoler, ældre, de ansatte osv. Det sætter regeringens nul-vækst en bremser for. Det giver både mulighed for, at få løst en del opgaver, men samtidig er det med til at skabe aktivitet og beskæftigelse i nogle af de lokale virksomheder, som har brug for at der sættes gang i hjulene.