Ingen jul uden Bachs Juleoratorium

Thisted Kirkes Drenge- og Mandskor synger Juleoratoriet 20. december

HJØRRING:Ingen jul uden Bachs Juleoratorium. Sådan er det for mange familier i Vendsyssel, og med Lions Sct. Catharinaes hjælp lykkes det i år at få en opførelse i Sct. Catharinae Kirke. De har hyret Aalborg Symfoniorkester og Thisted kirkes drenge- mandskor. Juleoratoriet opføres torsdag 20. december klokken 19.30. Sct. Cathrine Kirkes organist Lise-Lotte Kristensen er også med i Lions-gruppen, og hun glæder sig: - Med fire blændende solister, et orkester, der står stor respekt om, et velsyngende kor og en dygtig dirigent, så er der lagt op til en stor musikalsk oplevelse. De fire solister er Vibeke Kristensen, sopran, Annette Bod, alt, Helge Rønning, tenor, og John Lundgren, bas. Dirigent ved opførelse er Stephen Layton. Thisted kirkes drenge-mandskor dirigeres til daglig af Preben Nørgaard Christensen. Han er født og opvokset i Hjørring. Han blev uddannet organist og var i 1980¿erne organist i Bistrupkirken i Hjørring, og i dag er han organist ved Thisted kirke. Det er - som ved de fleste opførelser - kun de første tre dele af Bachs Juleoratorium, der opføres. Det består i alt af seks dele, hvor de var tanken, at hver del skulle opføres på hver sin søndag op til jul. Johann Sebastian Bach er en af musikhistoriens store skikkelser. Han komponerede en lang række kantater og kirkemusikalske værker - blandt andet Juleoratoriet, som er fra 1734. Da blev det opført første gang i Leipzig, hvor Bach boede de sidste år af sit liv. Her var han en slags bykomponist, hvor han havde ansvaret for at komponere musik til højtiderne. Arrangørerne, Lions Sct. Catharinae, er en ren kvindeklub med 23 medlemmer for tiden. Overskuddet ved koncerten skal gå til humanitære formål. Billetter kan købes i forslag til 125 kr. hos Turistkontoret, Museumsgade, og i alle afdelinger af Sparekassen Vendsyssel. Man kan også købe billet ved indgangen, hvis man tør vente. Her koster den til gengæld 150 kr.jb