Skolevæsen

Ingen juridiske holdbare argumenter for afskedigelse

Af Helle Melgaard, cand.jur., personalechef, Jyttevej 9, Skørping: SKØRPING SKOLE: Åbent brev til økonomiudvalget: Kære nu tidligere medlemmer af økonomiudvalget i Skørping Kommune, Ole Frederiksen, Niels Jørgen Nielsen, Flemming Møller Mortensen, Peter Riise, Bent Juul Jensen og Helle Astrup. Som følge af den megen debat i blandt andet NORDJYSKE vedrørende økonomiudvalgets indstilling til kommunalbestyrelsen om afskedigelse af skoleleder Merete Langeland, har jeg begæret aktindsigt og læst sagens akter. (Merete Langeland er jo ikke afskediget endnu, selv om alle, også de af jer, der har udtalt jer til pressen, anfører, at Merete Langeland er afskediget - som offentlig ansat er der en høringsfase i forbindelse med gennemførelse af en afskedigelse, og høringsfristen er ikke udløbet endnu). Herefter har jeg følgende spørgsmål til jer, som har truffet afgørelsen om at indstille Merete Langeland til afskedigelse: Hvor er det juridiske grundlag for afskedigelsen? Jeg har ledt i sagens akter, men ikke fundet nogen juridiske holdbare argumenter. Hvordan kan I som folkevalgte ansvarlige på vores andres vegne anføre, at I mangler tillid til Merete som fremtidig leder (udtalt bla. af Flemming Møller Mortensen og Peter Riise i NORDJYSKE), når nu tidligere kommunaldirektør i notat af 2. november 2006 til borgmesteren anfører følgende: ”afslutningsvis skal man måske - forinden beslutning om Meretes fremtid træffes - ikke undlade at overveje konsekvenserne i hele organisationen, såfremt det vil være muligt for en fåtallig, men ressourcestærk forældregruppe at gennemtvinge afskedigelse af en leder, der af alle andre parter betragtes som en i alle henseender kompetent og loyal leder”. Hvis ovenstående citat er forvaltningens opfattelse, er der så meget desto mere grund til at søge svar på disse spørgsmål. Med Peter Riises udtalelse til NORDJYSKE 28/12-06: ”Nu fik vi så Merete Langeland ansat til at gøre det beskidte arbejde, men hun bliver jo egentlig bare offer for et spil. Det siger jo sig selv, at vi med fyringen også har udtrykt, at vi mangler tillid til at forvaltningen kunne klare problemerne”, kunne man som borger få det indtryk, at der er en helt anden politisk dagsorden, der har medført indstillingen om afsked af skolens leder, end den, I som medlemmer af økonomiudvalget angiver over for os? Og det giver anledning til et sidste spørgsmål: Hvad koster det kommunen (nu Rebild Kommune), hvis Merete Langeland i en retssag mod kommunen får medhold i, at afskedigelsen er usaglig og uden juridisk grundlag? Eftersom Merete Langeland er ansat som tjenestemand, kan jeg regne ud, at kan blive tale om et ikke ubetydeligt erstatningskrav.