Lokalpolitik

Ingen klagede over omstridt sommerhus

Stadig ikke sikkert, at der må bygges i forreste klitrække

LØNSTRUP:Nabohøringen i forbindelse med et omstridt etagebyggeri i forreste klitrække i Lønstrup udløber i dag. Og trods lidt murren i krogene, har Hjørring Kommunes tekniske forvaltning kun modtaget et enkelt brev. - Og vedkommende er endda positivt indstillet over for byggeriet, siger bygge- og planchef Svend Jakobsen. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at sommerhusejeren kan forvente et brev med posten de nærmeste dage, hvori der står, at han kan sætte byggeriet af en ekstra halv etage på sit sommerhus i forreste klitrække i gang. - Vi vil tage en drøftelse med politikerne, om de vil have den i udvalget eller ej. Vi ved allesammen, at Lønstrup er et følsomt område, der har en helt speciel identitet og karakter. Den har stadigvæk det gamle fiskerleje-præg, uden den dog skal være et bysamfund, der går i stå. Det er det, vi sidder og skal administrere, og det er det, vi bruger lokalplanlægningen til, siger Svend Jakobsen. En anden faktor i sagen er den kommende lokalplan, der skal vedtages i efteråret. Ifølge paragraf 14 i kommuneplanen i lov om planlægning kan man nedlægge forbud, hvis der kommer en ansøgning, der er i strid i med intentionerne for et område. Selv om intentionerne egentlig er udmyndiget i en lokalplan for området, kan man godt nedlægge et forbud, men så forpligtiger kommunen sig samtidig til at lave en ny lokalplan indenfor et år, og det er typisk ændringer i forhold til den eksisterende lokalplan. Formanden for teknisk udvalg i Hjørring Kommune, Ole Ørnbøl (S), er blevet gjort opmærksom på sagen gennem pressen. Nu må den nærmeste fremtid vise, om han og resten af teknisk udvalg skal behandle ansøgningen. Men på forhånd er han meget opmærksom på, at der kan være gode grunde til at sætte dispensationen i bero. - Den lokalplan, der gælder for Lønstrup i øjeblikket, skal man værne om. Der kommer en ny lokalplan for Lønstrup her i efteråret, hvor man kan gå ind og rette den til. Indtil da synes jeg, at man lige skal tænke sig godt og grundigt om, så man ikke går hen og laver Lønstrup helt om, også bygningsmæssigt, siger Ole Ørnbøl.