Naturvidenskab

Ingen klima-pinger til Frederikshavn

Deltagere på Klimatopmødet 2009 får ikke tid til at komme ud i kommunerne og se, hvad der rører sig.

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Mang­ler ener­gi. Fre­de­riks­havn har en am­bi­tion om at bli­ve selv­for­sy­nen­de med ved­va­ren­de ener­gi i 2015. Ener­gi­en skal blandt an­det kom­me fra de sto­re hav­vind­møl­ler ud for hav­nen, men del­ta­ger­ne i FN's Kli­ma­top­mø­de i Kø­ben­havn får ikke tid til at kom­me og se Energiby-pro­jek­tet. Foto: Micha­el Koch

- Glem alt om at vise jeres mange spændende klimainitiativer frem for hele verden ved FN's Klimatopmøde i november 2009. Så klart var budskabet fra klimaminister Connie Hedegaard (K) til kommunerne på KL's klimakonference forleden. - Det er en misforståelse, hvis I tror, at gæsterne vil vælte ud til kommunerne, sagde den konservative klimaminister - som refererede til sine egne erfaringer fra fire klimakonferencer: - Jeg har aldrig set andet end konferencecentrene. Det eneste, jeg så i Buenos Aires, var tango på en natklub klokken tre, da forhandlingerne var slut, sagde Connie Hedegaard. - Der er intet overraskende i det. Det vidste vi godt (!), siger teknisk direktør Mikael Jentsch fra Frederikshavn Kommune, som sammen med Lolland og Sønderborg er blandt de mest ambitiøse klimakommuner. Klima-Connie: Glem det! Lolland Kommune har for eksempel afsat 20 mio. kroner på at blive udstillingsvindue i forbindelse med Klimatopmødet. Planerne går blandt andet på at hente brintbusser til Danmark, som skal fragte gæsterne til Lolland. Den idé kan lollikkerne ifølge Connie Hedegaard godt skyde en hvid pind efter. Opgaven går i stedet på at slå på tromme for sine projekter i perioden op til Klimatopmødet - fra Danmark officielt får formandsskabet i den polske by Poznan i december i år og frem til gæsterne ankommer til Bella Center i København 13. november næste år. - Vi ér i fuld gang og tænker både i pr og kontakter til erhvervslivet, siger Mikael Jentsch, som i Påsken var i Shanghai sammen med direktør i Forsyningen, Gert Andersen. Her besøgte de blandt andet universitetet og kinesiske virksomheder, der er langt frem med forsøg med vedvarende energi. Forleden præsenterede Mikael Jentsch og borgmester Erik Sørensen energiby-projektet for Real Dania. - Den anden del er, hvad vi skal lave efter topmødet. I første omgang handler det om at skabe interesse og kontakter. Og det er vi i fuld gang med, siger Mikael Jentsch.