Brovst

Ingen købere til forsamlingshus

Det lyk­ke­des ikke kom­mu­nen at sæl­ge Tor­slev For­sam­lings­hus i før­ste om­gang. Men hu­set vil bli­ve an­non­ce­ret til salg end­nu en­gang.

Det lyk­ke­des ikke kom­mu­nen at sæl­ge Tor­slev For­sam­lings­hus i før­ste om­gang. Men hu­set vil bli­ve an­non­ce­ret til salg end­nu en­gang.

{ TORSLEV: Det lykkedes ikke i første omgang at finde en køber til Torslev Forsamlingshus, som Brovst Kommune har sat til salg. Ved fristens udløb var der ikke kommet ét eneste tilbud. - Vi har besluttet at annoncere huset til salg endnu engang, siger borgmester Mogens Gade. Hvis der stadig ikke kommer en køber, har vi en ny situation, som vi så må forholde os til. Den nystiftede borgerforening i Torslev har søgt om at måtte bruge huset, i første omgang i et år, og i foreningens bestyrelse krydser man fingre for, at det vil kunne lade sig gøre. - Vi har ikke lukket døren for borgerforeningen, men måske kan der også komme andre brugere på tale, hvis det bliver aktuelt, siger Mogens Gade.