Lokalpolitik

Ingen købspligt for kommunen

Nedrivning forhindres med ny lokalplan

Ellinggaard - sikres med bevarende lokalplan.

Ellinggaard - sikres med bevarende lokalplan.

Ejeren af Ellinggaard, Lars Nielsen, får ikke lov at rive hovedbygningen til 1700-tals ejendommen ned. Plan- og miljøudvalget skal tirsdag tage stilling til en bevarende lokalplan for hovedbygningen og den omliggende park. En bevarende lokalplan indebærer under bestemte økonomiske forudsætninger, at kommunen får pligt til at købe ejendom, som lokalplanen omfatter, hvis ejeren vel at mærke forlanger det. Kommunen har derfor indhentet en juridisk vurdering fra Advokaterne på Torvet i Sæby. Konklusionen af den er, at kommunen næppe kan forpligtes til at overtage Ellinggaard. Lars Nielsen ønsker den mere end 200 gamle hovedbygning bevaret, men opgivet selv at gøre det efter at have brugt rigtig mange penge på vedligeholdelsen. Så mange, at han for et par år siden i stedet søgte om tilladelse til at rive hovedbygningen ned. Lars Nielsen driver Ellinggaards jord, men bor selv på en anden ejendom. Der er ikke kommet indsigelser mod lokalplanen. Den åbner mulighed for, at hovedbygningen kan anvendes til andet end beboelse.

Forsiden