Ingen kommunale penge til Torvet

EMNER 30. september 2002 08:00

RAKKEBY: Teknisk Forvaltning vil ikke medvirke til at vedligeholde torvet i Rakkeby. Det oplyser formand for teknisk udvalg, Kim Bach (fællesliste), efter at sagen har været behandlet i udvalget. - Der findes en deklaration, og i den står der, at den fremtidige vedligeholdelse skal varetages af Rakkeby Beboerforening, siger Kim Bach. Formand for torvelauget, Ove T. Christensen, har sendt en ansøgning til kommunen, og heri skriver han: "Idet der fortsat vil være en stor lokal ansvarlighed og arbejdsindsats for vort Landsbytorv, må vi anmode torvets hovedejer - Løkken-Vrå Kommune - om, efter behov at komme på banen i relation til den løbende pasning og renovering af pladsen. Det vil sige, at teknisk forvaltnings praksis og procedure for tilsyn og pasning af kommunale, offentlige torvearealer udstrækkes til også at omfatte landsbytorvet i Rakkeby." Men politikerne i teknisk udvalg ser anderledes på sagen. Torvet blev etableret efter en byfornyelsesbeslutning i 1997, der er tinglyst på de omkringliggende ejendomme. Beslutningen betød, at ejendommene blev pålagt en deklaration om pligt til at være medlem af et ejerlaug sammen med kommunen og Rakkeby Beboerforening, når byfornyelsen var gennemført. Denne deklaration blev tinglyst i 1999. "I henhold til deklarationen drives, vedligeholdes og renholdes Torvet af Rakkeby Beboerforening", oplyser teknisk forvaltning, og det er denne deklaration, Kim Bach henviser til, når han afviser, at kommunen skal vedligeholde torvet. Hvis forvaltningen skulle vedligeholde og passe torvet, skulle der ekstra penge til området. Forvaltningen skønner, at udgifterne i den sammenhæng vil beløbe sig til mellem 10.000 og 20.000 kroner årligt. "Da tinglysningen fastsætter, at beboerforeningen vedligeholder torvet, må foreningen være henvist til at søge om tilskud hos økonomiudvalget lige som andre foreninger", skriver forvaltningen i sagens akter.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...