Ingen kommunale rygerum i sigte

Kommunens udkast til rygepolitik lægger op til, at der ikke skal bruges penge på at indrette rygerum

Kom­mu­nalt an­sat­te ry­ge­re må tage ci­ga­ret­ter­ne i lom­men og gå ud - en ny ry­ge­po­li­tik er un­der ud­ar­bej­del­se, og den læg­ger op til, at man ikke skal bru­ge pen­ge på at ind­ret­te ry­ge­rum, som der el­lers er mu­lig­hed for i ry­ge­lo­ven.il­lus­tra­tion

Kom­mu­nalt an­sat­te ry­ge­re må tage ci­ga­ret­ter­ne i lom­men og gå ud - en ny ry­ge­po­li­tik er un­der ud­ar­bej­del­se, og den læg­ger op til, at man ikke skal bru­ge pen­ge på at ind­ret­te ry­ge­rum, som der el­lers er mu­lig­hed for i ry­ge­lo­ven.il­lus­tra­tion

HJØRRING:I kølvandet på den nye rygelov er Hjørring Kommune i gang med at arbejde sig frem til kommunens egen rygepolitik. Her skal det konkretiseres, hvordan loven skal omsættes til praksis. Udkastet er netop nu ude i høring hos de kommunalt ansattes medarbejderudvalg (MED-udvalg). Når det gælder indretning af rygerum lægger politikken op til en endnu strammere kurs end loven: Der skal ikke laves rygerum, og folk skal gå udenfor og ryge. Rygeloven giver ellers mulighed for at indrette særlige rygerum, hvis en række betingelser bliver opfyldt (se faktaboks). Men der er flere grunde til, at politikken lægger op til, at der ikke skal etableres rygerum. - Vi har haft rygning udendørs i de administrative huse siden 1. januar, og det fungerer egentlig udmærket. Så længe vi er nødt til at prioritere vores midler, så vil vi godt bruge vores midler til lokaler på en anden måde end på at indrette rygerum, forklarer direktør for interne stabe, Tommy Christiansen. Ud over det økonomiske er der også et lidt specielt problem, der kolliderer med hele tanken i loven om røgfri miljøer - at man skal kunne gå på arbejde uden at blive udsat for passiv røg. Der skal jo også gøres rent i rygerummet, og den, der gør det, har også ret til at undgå passiv røg på jobbet. På Codanhus i Hjørring, hvor en stor del af kommunens administration holder til, kører det ok med udendørs rygning. - De ryger udenfor, der er flere udgange og vi har også en tagterrasse. Jeg oplever ikke, at det er et problem, siger Tommy Christiansen. Kommunens ansatte arbejder jo også mange andre stedet rundt omkring, og et af dem er aktivitetscentret i Forsamlingsbygningen i Hjørring. Her håber en del af de ansatte og brugerne på, at de kan få lov at komme indendøre og ryge igen - for tiden foregår det udendørs, og det får en del brugere til at blive hjemme. Med meldingen om den lokale rygepolitik i Hjørring kan det se ud til, at aktivitetscentret ikke kan få lov at indrette et rygerum, men det er langt fra sikkert endnu. - Vi går efter, at vi kan få lavet en eller anden form for rygerum, og det skal den kommunale rygepolitik helst ikke stå i vejen for. Det er det vi kæmper for, for det synes vi, vores brugere har behov for, siger leder Søren Jensen. Han håber på, at aktivitetscentret kan komme ind under en kategori af steder, som man kan vise særlige hensyn. Brugerne er for eksempel blinde, gangbesværede eller på anden måde handicappede, så det er ekstra svært for dem at komme udenfor at ryge. - Vi betragter os som et særligt sted med en speciel brugergruppe, så jeg håber at der bliver taget hensyn til det, siger Søren Jensen, der oplever, at rygeforbuddet stadig bliver diskuteret meget i huset. Indtil rygepolitikken bliver endeligt vedtaget, må rygningen foregå udendørs. - Jeg tror, at vi kan få det hele til at gå op. Men det er klart, at jeg bange for at lave en fejlinvestering og bagefter få at vide, at vi ikke må have et rygerum, for så er de penge ude af vinduet, og det har vi bare ikke råd til. Vi skal være stensikre på, at det er det rigtige, inden vi indretter et rygerum, siger Søren Jensen. Der er frist for høringssvarene 25. september.

Forsiden