Aalborg

Ingen konkrete svar til Bornhøft

NORDJYLLAND:Hverken videnskabsminister Helge Sander (V) eller sundhedsminister Jakob Axel Nielsen (K) svarer konkret på de spørgsmål, det nordjyske folketingsmedlem Karl Bornhøft (SF) har rejst om en mulig lægeuddannelse ved Aalborg Universitet. Helge Sander blev spurgt om det samfundsøkonomisk fornuftige i at oprette den nye uddannelse. Men han nøjes med at gøre opmærksom på, at han har en nødbremse og føjer til: - I respekt for den uafhængige sagsbehandling i akkrediteringsinstitutionen vil jeg afholde mig fra at kommentere spørgsmålet yderligere, indtil rådets afgørelse foreligger, og jeg på baggrund heraf har haft lejlighed til at vurdere de forskellige dele af sagen nærmere. Også Jakob Axel Nielsen henviser til den kommende afgørelse fra rådet, når det gælder fordeling af specialer. Karl Bornhøft henviste i sine fire spørgsmål til, at lægeuddannelsen på landsplan netop er udvidet med 200 pladser om året. Om det antal er tilstrækkeligt, svarer Helge Sander ikke på. Han henviser til, at behovet for eventuel udvidelse skal vurderes af et udvalg i Sundhedsstyrelsen.

Forsiden