Ingen krise hos Volstrup Golfklub

Ungdomsafdelingen er pt. blandt de største i Nordjylland

Volstrup Golfklub har en yderst sund økonomi med et overskud på 46.000 og en egenkapital i form af kontanter på 180.000 kr. svarende til et års drift. Det var det glade budskab fra Hans Mikkelsen i hans formandsberetning på den netop overståede ordinære generalforsamling i klubhuset med deltagelse af 55 af de godt 450 medlemmer. I 2010 byder klubben på hele 12 turneringer, 16 klubaftensturneringer og 1 hulspilsturnering. Medlemstallet er i 2009 steget med ca. 60 personer og er nu på i alt 466 medlemmer. Klubbens juniorafdeling tæller ca. 75 medlemmer, og der er tilmeldt hold i diverse turneringer. Volstrup Golfklub vil generelt satse stort på ungdomsafdelingen, som er blandt de største i Nordjylland. På generalforsamlingen var der genvalg af formand Hans Mikkelsen, Kurt Nielsen og Søren Thostrup. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er kasserer Hardy Christensen, næstformand og sekretær Ebbe Christensen.