Ingen kritik

Da portøren i december blev afsløret som ophavsmand til mailen, blev han straks fritaget for tjeneste, og der blev indledt en afskedigelsessag. Hverken tillidsmand eller portørens fagforening, Forbundet af Offentligt Ansatte, ville kritisere denne udgang på sagen. - Han har jo begået en lovovertrædelse, sagde tillidsmand Egon Olesen.