Redningsvæsen

Ingen læge-udrykning i aftentimerne LÆGEBILEN: Som læge er man vigtig på ulykkesstedet, siger Bjarne Møller fra Frederikshavn Flådestation

ØSTVENDSYSSEL:Skal man sige lægebil eller lægeambulance? Bjarne Møller siger selv lægebil, men på hans blå trøje står der "lægeambulance". - Jeg forstår godt forvirringen. Vi transporterer ikke patienter, så det er egentlig ikke en ambulance. Alligevel bruger alle det navn, siger overlæge Bjarne Møller fra Frederikshavn Flådestation. En af de to lægebiler på Flådestationen er hver dag klar til at rykke ud i Østvendsyssel, når der er brug for det. Selv om lægebilen ikke transporterer patienter, så kan den være livsvigtig på ulykkestedet. - Som uddannede læger har vi nogle beføjelser, som Falck-redderne ikke har. Vi må give flere slags medicin, som kan hjælpe folk med store smerter, voldsomme blødninger eller hjerteproblemer. Vi må på ulykkestedet også afgøre, hvilket sygehus folk skal køres til. Det kan være vigtigt for patientens behandling, siger han. Ikke bedre en Falck Som læge er man vigtig på ulykkesstedet, men Bjarne Møller understreger, at lægebilen ikke kan erstatte Falck-redderne. - Vi er bedre behandlere end Falck-redderne, men vi kan ikke undvære deres færdigheder i transport og håndtering af patienterne. Derfor er vi et godt supplement til hinanden, siger han. Men i øjeblikket kan Falck-redderne kigge langt efter læge-assistance om eftermiddagen. For som det er nu, rykker lægebilen kun ud i dagtimerne mellem 07.40 og 15.00. Det har skabt heftig debat i Østvendsyssel, og mange ønsker udrykningstiden udvidet til aften og weekend. Der gør Bjarne Møller også. - Bilerne står der, vi læger vil gerne køre de ekstra timer - så det eneste der mangler, er pengene til at betale lægernes løn, siger Bjarne Møller. Ikke i denne omgang Nordjyllands Amt har vurderet, at det vil koste omkring 2,25 millioner at udvide lægebilens udrykningstid. Og det vil ikke ske foreløbig, siger planlægningschef Leif Serup fra Nordjyllands Amt: - En udryknings-udvidelse er ikke med i bugdetforliget, som bliver vedtaget her i oktober. Om den kommer det næste år, kan man ikke sige, men indtil nu er der ikke planer om det, siger han. At lægebilen ikke har udrykningstid i trafikkens myldretid er uheldigt, mener Bjarne Møller: - Det er jo ved de alvorlige ulykker, at vi som læger kan gøre en forskel, og de sker jo ofte i myldretiden. Han tøver på spørgsmålet om han vil blive skuffet, hvis udrykningstiden ikke udvidet på et tidspunkt. - Det ved jeg ikke. Det er ikke mit job at føre sundhedspolitik. Som læge vil jeg acceptere det, men som privatborger i Frederikshavn kommune vil jeg blive skuffet, siger han.