Ingen lavere skat ved bil-leasing

Ligningsrådet har i en sag afgjort, at sale-lease-back-arrangementer med firmabiler mellem to firmaer i samme koncern ikke er det samme som salg. Hermed er medarbejderen tvunget til at betale samme skat af bilen år efter år, selvom bilens værdi falder. Afgørelsen er faldet i en sag, hvor et revisionsfirma med to holdingselskaber i 2000 købte en bil, som firmaets direktør kunne anvende som firmabil. I forbindelse med en omlægning af selskabsstrukturen skønnede revisorerne, at det kunne være en fordel for direktøren, at revisorerne lod et af holdingselskaberne købe bilen og lease den tilbage til driftsselskabet, idet skatteberegningen da ville ske på grundlag af handelsværdien; men Ligningsrådet fandt altså ikke, at der var handelsmæssige realiteter bag handelen. Flere eksperter i bilbeskatning er overraskede over afgørelsen, som er modsat tidligere afgørelser og gør blandt andet opmærksom på, at der kan være gode, forretningsmæssige grunde til at samle koncernens biler i ét selskab, og at et salg eksempelvis kan bunde i et ønske om at få frigjort likviditet. Ligeledes bliver det påpeget, at en ny Højesteretsdom siger, at man ikke kan afvise en disposition, blot fordi den udelukkende går på skatten.