Lokalpolitik

Ingen løfter fra minister

Men transportministeren er forberedt på at skulle drøfte tredje Limfjordsforbindelse

Transportminister Lars Barfoed (K) forventer, at vejkapaciteten ved Limfjorden vil indgå i drøftelser oven på regeringens infrastrukturudspil. Arkivfoto: Bent Bach

Transportminister Lars Barfoed (K) forventer, at vejkapaciteten ved Limfjorden vil indgå i drøftelser oven på regeringens infrastrukturudspil. Arkivfoto: Bent Bach

NORDJYLLAND:Selv om regeringen i sit infrastrukturudspil ikke med ét ord nævner en tredje Limfjordsforbindelse, er transportminister Lars Barfoed (K) forberedt på, at spørgsmålet bringes frem i de kommende måneders forhandlinger om udspillet. Det fremgår af en række svar, som Lars Barfoed har skrevet til det nordjyske folketingsmedlem Anita Knakkergaard (DF). DF-politikeren må dog konstatere, at hun i første omgang ikke har fået meget konkret ud af sine forsøg på at lokke Lars Barfoed til at forholde sig til en tredje Limfjordsforbindelse. Anita Knakkergaard - der selv er tilhænger af et ekstra tunnelrør frem for en forbindelse vest om Aalborg - spurgte før jul Lars Barfoed, hvorfor der ikke i regeringsudspillet var afsat penge til en østlig linjeføring, som vil "øge sikkerheden samt fremkommeligheden i den nordjyske landsdel". En række fokusområder I sit svar nøjes transportministeren med at konstatere, at regeringen med udspillet har "opstillet en række fokusområder og peget på en række strækninger med de største problemer med trængsel og flaskehalse". Oplægget forhandles nu med partierne. Og, skriver Lars Barfoed, "jeg forventer, at også spørgsmålet om den fremtidige vejkapacitet ved Limfjorden vil indgå i drøftelserne". Anita Knakkergaard bad også ministeren forholde sig til grundlaget for dén enighed om at anbefale en statsligt finansieret vestlig forbindelse, som borgmestrene i Nordjylland og regionsrådets formand i april meldte ud. Det nordjyske folketingsmedlem spurgte Lars Barfoed, om byrådene i de nordjyske kommuner har stemt om sagen, og om han fandt, at meldingen fra det såkaldte kontaktudvalg (borgmestre samt regionsrådsformanden) var gyldig. Lars Barfoed forholder sig i svaret ikke direkte til dette. Han konstaterer, at på kontaktudvalgsmødet "pegede såvel formanden for Region Nordjylland som regionens borgmestre på, at en tredje Limfjordsforbindelse skal føres vest om Aalborg". Ministeren vedgår dog, at da spørgsmålet om linjeføring senest stod på dagsordenen i byrådet i Aalborg i november 2006, var der ikke flertal for at anbefale hverken en vestlig eller en østlig linjeføring. Det tolker transportministeren således, at "den politiske behandling gav et uklart billede af kommunens holdning til en tredje Limfjordsforbindelse".