Ingen løsning

"Vi køber hos dem, der køber hos os". Sådan sagde den socialdemokratiske statsminister Thorvald Stauning i 1930'erne som reaktion på den udbredte økonomiske indadvendthed. Nu skriver vi 2009, og rundt omkring os klinger sætninger som "britiske jobs til britiske arbejdere" og "køb amerikansk". Er vi vidner til en gentagelse af 1930'ernes økonomiske indadvendthed? Det håber jeg ikke.

Som medlem af Europa-Parlamentets udvalg for International Handel ser jeg dagligt, hvordan økonomisk samarbejde og handel på tværs af grænser skaber vækst, nye arbejdspladser og hjælper europæere ud af fattigdom. Fri handel er stadig vejen frem, hvis vi skal sikre flere arbejdspladser. Derfor er det dybt foruroligende, at der i øjeblikket fyger en vind af protektionisme henover lande som England og Frankrig. Frihandel var for 50 år siden udgangspunktet for det europæiske samarbejde, og det er i dag én af årsagerne til, at EU samlet set er verdens største handelsaktør. Vi har et velfungerende indre marked, der er med til at skabe vækst og bedre leveforhold for danskere såvel som resten af de europæiske borgere. Selvom det kan se sort ud for mennesker, som mister deres arbejde, er løsningen ikke protektionisme. Tværtimod. Protektionisme er en uholdbar lappeløsning, der på kort sigt vil forbedre forholdene for få arbejdstagere, men på langt sigt vil forværre forholdene for mange. Hvis enkelte EU-landes frie administration af statsstøtte og nationalistiske interesser i forsøget på at beskytte egne erhvervsgrene fortsætter, vil det være det samme som at sætte ræven til at vogte gæs; det er kun ræven, der bliver mæt.