Lokalpolitik

Ingen lyst til valg om kommunalreform

Valgkampens første dag blev en opvisning i, hvor kort politikernes hukommelse er. Når et valg udskrives, går der sjældent mange dage, før det oprindelige tema er glemt. Bare se sidste gang, hvor det aldrig blev det terrorvalg, som Nyrup havde lagt op til efter 11. september, men i går var det kun et spørgsmål om minutter, før kommunalreformen forsvandt fra dagsordenen. Godt nok begrundede Anders Fogh Rasmussen ikke valget med, at folk skal tage stilling til reformen, men mere med, at valget passede bedst i kalenderen i forhold til kommunalreformen. For ikke mange måneder siden ville både de radikale og Socialdemokraterne dog have grebet lejligheden til at sige, hvad de vil lave om i reformen, men i går fortalt de ikke frivilligt om den sag. Det er der flere gode grunde til. For det første er der ikke det store folkelige oprør mod reformen. Alle målinger tyder på, at folk har indstillet sig på den, og på grund af katastrofen i Asien har de kritiske høringssvar ikke fyldt meget i medierne. Derfor er det svært for oppositionen at gøre kommunalreformen til et tema. For det andet har de slet ikke lyst til at gøre valget til et spørgsmål om kommunalreformen. Især Socialdemokraterne er splittet internt. Derfor kunne man også se næstformand i KL, borgmester Anker Boye (S), på Christiansborg i går, hvor han gerne fortalte, at kommunerne er godt i gang med reformen, og at der i øvrigt ikke er nogen grund til at rokke for meget ved den båd. Vurderingen i S og R er, at de ikke skal vinde valget på den bane. Direkte adspurgt siger Mogens Lykketoft stadig, at regionerne skal have flere opgaver og en eller anden indflydelse på indtægter, men når Anker Boye står lige ved siden af og siger det modsatte, er det ikke noget, der vinder valget. Regeringspartierne har på den anden side heller ikke nogen interesse i at få de mange kritiske eksperter og berørte parter på banen. Venstre er også splittet internt, så de ser ingen grund til at sende kandidaterne hjem i valgkredsene til en diskussion om detaljer i en reform, som er så godt som færdig. Dermed er banen fri for SF, som gerne vil fortælle om alt det, de vil ændre på reformen, så den kommer til at ligne det, vi kender. Den dagsorden er nemlig fin for SF, som har masser af potentielle vælgere i amter og kommuner, der frygter for fremtiden. Problemet kan så blive at finde nogen, der vil diskutere det tema.