Ingen lystbåde bag hybenhækken

HALS:Lystbådene i Hals havn og deres vinterstativer skal ikke længere være en torn i øjet på parcelhusfolket på Ane Viffertsvej. Og heller ikke Hals Skanse skal skæmmes af strittende stativer. Teknisk Udvalg har besluttet, at vinteropbevaringen indtil videre skal foregå på Østpieren. - Men det er ikke en permanent placering, understreger formand for Teknisk Udvalg, Johannes Elsnab. - Planen er, at der måske skal være erhverv på området, så ingen ved, hvor længe, de kan være der. Med beslutningen er der sat en - i hvert fald midlertidig - stopper for de protester, der gennem flere år er indløbet fra borgere, der var utilfredse med snart den ene og snart den anden placering. Diskussionen har bølget helt siden 1995, da udvalget behandlede for første gang behandlde en protestskrivelse om emnet. Beboere på Limfjordsvej og Lægårdsvej ville have bådene flyttet fra parkeringspladsen øst for Limfjordsvej, fordi de mente, at de forringede udsigten og skæmmede havnemiljøet. To år senere var den gal igen. Denne gang var det 31 borgere fra den sydvestlige del af Hals, der ikke syntes, at lystbådene skulle tilbringe vinteren på den planlagte parkeringsplads vest for Hals Havn. De mange protester fik Teknisk Udvalg til at foreslå, at opbevaringspladsen kunne flyttes til området syd Hals Skanse i læ bag en hybenhæk. Det fik Museumsforeningen op på mærkerne. De var nemlig ikke blevet hørt. I et brev til kommunen skriver foreningen i 1998, at de ”er meget imod dsse planer, som i høj grad er i modstrid med planerne for Hals Skansen og som bevæger sig på kanten af fredningsbestemmelserne for området”. Nu har den ide så været oppe at vende igen. En borger på Ane Viffertsvej var træt af, at hans udsigt i en stor del af året bestod af en række opklodsede lystbåde. Derfor bad han om at få sagen om lystbådenes placering genoptaget og kom med en række forslag til, hvor det kunne foregå. Her optrådte hybenhækken ved Hals Skanse endnu engang Området bag hybenhækken er omfatten af en deklaration, der siger, at der ikke må anbringes noget, der ”ved sin masse eller højde virker udsigtsforringende”, og at anvendelsen ”klart skal have tilknytning til livet på havnen”. Det skriveramtets Natur- og miljøkontor i et brev fra2000. De mente dog, at arealet ved hybenhækken kunne bruges til opbevaring af et mindre antal både. Men nu har Teknisk Udvalg altså valgt pladsen bag hybenhækken fra til fordel for en foreløbig placering, der generer så få som muligt.

Forsiden