Redningsvæsen

Ingen max-tidskrav til ambulancen

Med indførelsen af akutbil i Brovst bliver der længere ventetid på transport til sygehuset

BROVST:Hvis amtet nedlægger ambulanceberedskabet i Brovst fra 1. august, som sundhedsudvalget har planlagt, vil borgerne i nødstilfælde sandsynligvis få mindst lige så hurtig hjælp fra akutbilen, som bliver placeret på Falckstationen i Brovst. Serviceforringelsen fra amtet rammer ikke akutindsatsen, men til gengæld transporttiden til sygehuset. Amtets krav til ambulanceberedskabet svækkes, og ambulancen er nødvendig for at bringe den tilskadekomne til sygehuset, når akutbilens fører har ydet sin hjælp. Man beregner, at responstiden - tiden fra Falck registrerer opkaldet, til ambulancen er på stedet - for Brovst vil blive 0,3 minutter længere i fremtiden. Da responstiden for de andre områder med reduceret beredskab bliver tilsvarende længere, vil amtet forlænge den aftalte gennemsnitlige responstid fra 8,6 til 9,2 minutter. Men et er en gennemsnitstid for amtet, et andet, hvor lang tid, der går, inden den nærmeste ambulance er fremme ved et ulykkessted i Brovst Kommune. Der eksisterer ikke nogen maksimumtid for, hvor lang tid en ambulance må være om at nå frem, oplyser Peter Larsen fra amtets sundhedsforvaltning. Man har kun fastsat en gennemsnitlig responstid. Falckreddernes fællestillidsmand, Vagn Flink, skriver i et debatindlæg, at "stigningen i responstiden vil primært komme i de områder, hvor der nu bliver indsat akutbiler, til erstatning for rigtige ambulancer". Med ændringen i beredskabet skæres antallet af ambulancer i amtet ned med i alt tre, oplyser områdechef i Falck, Torben Christensen. Hidtil har ambulancerne en meget væsentlig del af deres tid stået i beredskab på Falckstationerne, især i aften- og nattetimerne, men denne opgave overlades nu til dels til akutbiler. Der eksisterer ikke nogen opgørelse over, hvor mange timer ambulancerne i alt er ude at køre med den nuværende vagtordning. Med den nye ordning indføres et flydende beredskab for ambulancerne. Mange af deres opgaver bliver taget, mens de er "på hjul". Torben Christensen medgiver, at det kan være svært for en ambulance at nå fra Fjerritslev til Brovst på de godt ni minutter, som den gennemsnitlige responstid er. - Nogle steder i geografien vil det tage længere tid, men man kan ikke stille det op på den måde, at ambulancen kommer fra et bestemt sted. Den kan komme hvor som helst fra, og vagtmesteren i Hjørring kan på sin skærm se, hvilken bil, der er nærmest ved ulykkesstedet. Er for eksempel en tom bil på vej fra Aalborg til Fjerritslev for at tage en patienttransport, kan den blive pålagt at tage opgaven på vejen. I øjeblikket er der 14 ansatte på Falck i Brovst, men om den nye situation betyder nedskæringer i Brovst, vides endnu ikke, oplyser Torben Christensen. Falck har dog lovet sine ansatte, at den nye plan ikke medfører afskedigelser.