EMNER

Ingen milde øjne fra amtet på Hou Auto

HOU:Nordjyllands Amt for teknik- og miljø fastholder sin klage mod Hals Kommunes landzonetilladelse til at etablere en ny bolig ved Hou Auto. Indehaveren af Hou Auto, Ole Jensen, har siden 1991, ønsket at indrette en privatbolig i en eksisterende bygning, for at have bedre opsyn med værksted og biler. Stedet ligger lidt øde og er ikke indenfor byzonegrænsen. Hals Kommune har ønsket at give Ole Jensen landzonetilladelse, på betingelse af, at der ikke sker bygningsmæssige udvidelser, og at boligen kun benyttes til beboelse for ejeren af virksomheden. Ole Jensen har alene fra 1999 til 2003 fået ødelagt og stjålet for 300.000 kr.