Ingen mistillid til Biecentret

REGNSKAB:Kære Jens Chr. Sondrup, Biecentret. Du skriver i læserbrev af 30. sept. på vegne af Biecentrets bestyrelse, at jeg på vegne af sundheds - og omsorgsudvalget skulle have udtrykt mistillid til jer vedrørende jeres årsregnskab. Det er slet ikke tilfældet. Regnskabet SKAL forelægges udvalget til godkendelse, og i den forbindelse gjorde vore økonomer os opmærksom på det kritiske i jeres regnskabspraksis – at den ikke var helt ok i forhold til Skat. Udtrykket ”fiflerier” er dit/jeres udtryk. Det har jeg ikke brugt over for pressen. Vi ville blot gøre jer opmærksom på et forhold, som der fremover bør rettes op på. Jeg ved, at I allerede har givet vores forvaltning en god redegørelse, og tak for det, og jeg er sikker på, at I/vi finder en løsning. Intet medlem af sundheds- og omsorgsudvalget nærer nogen mistillid til jer eller den daglige ledelse. Endelig må I ikke have den opfattelse, at vi ikke påskønner jeres arbejde med centret. Det gør vi i allerhøjeste grad. Mariagerfjord Byråd ser Biecentret og de aktiviteter, der foregår dér, som forbilledlige.