Lokalpolitik

Ingen næse til kommunaldirektør

En minutiøs redegørelse af sagsforløb harlukket munden på de største kritikere af Sejlflod Kommune embedsværks håndtering af Lykkeshøj-sagen

SEJLFLOD:Under den lukkede del af kommunalbestyrelsesmødet i onsdags, redegjorde kommunaldirektør Jørn Carlsen og vicekommunaldirektør Henrik Kruuse for den omtalte Lykkeshøj-sag, som overordnet set handler om 24 ældreboliger i Kongerslev. Men det er mere omstændighederne omkring sagen, der har bragt sindene i kog. Derfor redegjorde kommunaldirektørerne minutiøst sagsforløbet for de folkevalgte. - Ud fra de forklaringer, vi har fået, så er jeg tilfreds med redegørelsen, siger Niels Knudsen (V), der har været en af de hårdeste kritikere af embedsværkets håndtering af sagen. Han har tidligere udtrykt utilfredshed med, at en mail fra KL først blev videresendt til politikerne 24. april, selvom den allerede blev modtaget 12. april. - Vi har fået en fornuftig forklaring på, hvorfor sagen er forløbet som den er, siger Niels Knudsen uden at ville komme ind på, hvad den fornuftige forklaring var. - Jeg har ikke lige papirerne foran mig, og jeg kan ikke lige huske det hele, så jeg vil nødig sige noget forkert, forklarer Niels Knudsen om den penible sag. Flere af kommunalbestyrelsesmedlemmerne var noget uld i mund, når de havde gentaget mantraet ”jeg tager orienteringen til efterretning”, herunder Iver Kjærgaard (V), der i første omgang ikke kunne se, at kommunaldirektørerne havde håndteret sagen forkert, men efter nærmere omtanke havde han hellere set et andet forløb. - Der er sket en brist et sted, men det er de nok klar over. Det er ikke tilfredsstillende, at der går 12 dage før vi får besked og først efter, at en journalist har bedt om aktindsigt. Det fik de også at vide og at de skal håndtere den slags sager bedre, hvilket de er begavede nok til at vide hvordan, siger Iver Kjærgaard. Eli Bloch (S) har intet at udsætte på embedsværket, mens socialudvalgsformand Finn Ladefoged (S) først vil udtale sig om sagen på tirsdag efter mødet i socialudvalget. Det har ikke været muligt at træffe hverken Jørn Carlsen, Henrik Kruuse eller borgmester Kristian Schnoor for en kommentar.