Ingen næste- kærlighed

IDEOLOGI:I sin kronik (31.8.) skriver kirkemusikskolelærer Teddy Teirup: "Kunne man dog blot afskaffe samtlige religioner. Tænk hvilken salig Guds fred, der ville sænke sig over verden". Og så remser han op al den ondskab og fortræd, navnlig kristne har afstedkommet – især i vikinge- og korsriddertiden. Så vidt så skidt. – Men i sin iver efter at dokumentere kristendommens forbrydelser mod menneskeheden også i nyere tid gør Teddy Teirup sig skyldig i en alvorlig fejltagelse, som viser, at han må være noget misinformeret om nazismens ideologiske grundlag. Han skriver bl. a.: "Jo, Det tredje Rige blev til mere end en skønhedsplet på kristendommens drømme om Paradis på Jord... Ak, det, der jo netop blev til det modsatte: Helvede på Jord!" Men det burde i dag være en kendt sag, at ideologisk rettroende nazister netop foragtede kristendommens blødsødne bud om universel næstekærlighed og hensyntagen til de fattige – også i ånden. – og ikke mindst for kristendommens oprindelse i jødernes hjemland. Åndssvage og jøder og andre "undermennesker" skulle jo udryddes, og næstekærlighed eller kærlighed i det hele taget var slet ikke ord, der vægtede i nazismens terminologi. Teddy Teirup er dog så hensynsfuld ikke at give kristendommen skylden for kommunismens og Stalins forbrydelser. Indtil andet er bevist, må man nok stille sig ret så tvivlende til Teddy Teirups forventning om: "hvilken salig Guds fred, der vil sænke sig over verden" ved samtlige religioners udryddelse. – For netop nazismen og kommunismen er rimeligt nutidige eksempler på, hvor galt det kan gå, når religion søges erstattet af noget meget mere nutidigt og "effektivt". Men så slutter Teddy Teirup smukt med at citere Albert Schweitzers gyldne ord: "Ærefrygt for livet" Var han for øvrigt ikke noget religiøs? - Kristen?