Lokalpolitik

Ingen ny regering uden os

Det hænder af og til, at jeg er uenig med Bent Øberg i hans konklusioner.

Men jeg læser altid hans indlæg i Nordjyske med interesse, fordi han har en formidabel evne til at analysere politiske problemstillinger, samt velformulerende og med sylespids pen, at sætte tingene på spidsen. Derfor leverer han værdifulde indlæg i den offentlige debat. Mens Bent Øberg næsten aldrig nævner Det Radikale Venstre og derved signalerer, at det parti er ham mere eller mindre ligegyldig, forsømmer han sjælden lejligheden til at lange ud efter sit eget parti, Socialdemokraterne, og det i en grad, der ligner en særlig form for selvpineri. Bent Øberg gør dog denne gang en undtagelse og omtaler Det Radikale Venstre. Men naturligvis med den ironi han behersker så godt: ”Et hendøende parti”! Socialdemokraterne har udviklet sig nedefter fra en naturlig størrelse på mellem 35 og 40. pct. vælgeropbakning, til at være et konstant 25 pct. parti med pil nedad. Det Radikale Venstre har med enkelte opadgående undtagelser ligget ret konstant på et niveau mellem 6 og 9 pct. vælgeropbakning. P.t. er niveauet dog dykket til under fem pct. Men i modsætning til Socialdemokraterne, som p.t. plages af svære indre uoverensstemmelser, så lever Det Radikale Venstre godt og er ved bedre og bedre helbred, efter en lidt besværlig periode, og er lang nærmere historisk størrelse, end Socialdemokraterne. Socialdemokraternes svære indre kvaler og faldende vælgeropbakning er ikke alene et problem for partiet selv, men dybest set også for folkestyret i Danmark, fordi det er uhyre svært at etablere en slagkraftig opposition til det siddende VKO-styre, når det parti, som skal være det statsministerbærende i en ny regering, er i indre splid, endda på så væsentlige områder som humanisme, skat og udenrigspolitik. Som tilhænger af et tæt samarbejde mellem radikale og socialdemokrater oplever jeg det som noget meget trist. Men Helle Thorning-Schmidt kommer ingen vegne ved at sætte sig for bordenden sammen med SF"s leder Villy Søvndal og dekretere: Det er mig, der sætter dagsordenen, og det må de radikale tage sig efterretteligt. Sådan spiller klaveret ikke, for uanset om Det Radikale Venstre har 8. Eller 12 mandater i Folketinget efter næste valg, så kan der ikke dannes en ny regering uden radikal medvirken. Det Radikale Venstre ønsker en ny regering under Helle Thorning Schmidts ledelse? Men Det Radikale Venstre har aldrig taget politisk medansvar uden også at have væsentlig politisk indflydelse, og sådan vil det fortsat være. Det ved Helle Thorning Schmidt, så derfor får hun ikke noget ud af at spille stærk med retorisk snik snak. Slutteligt en vurdering af den lokalpolitiske situation i Aalborg Kommune: Borgmester Henning G. Jensen står stærkt i Aalborg fordi han er dynamisk og handlekraftig. I min tid i byrådet har Det Radikale Venstre haft stor indflydelse ved samarbejde med Henning G. Jensen og Socialdemokraterne. Jeg er sikker på, at det også vil forholde sig sådan efter kommunalvalget den 17. nov. Socialdemokraterne vil fortsat stå stærkere i Aalborg, end partiet gør på landsplan. Dels i kraft af Borgmester Henning G. Jensen, men også fordi der i Aalborg ikke er en slagkraftig opposition til at tage udfordringen op. Socialdemokraterne og SF står til fortsat at have flertal i Aalborg Byråd. Men socialdemokraterne vil formentlig fortsat have så mange mandater i byrådet, at der også fortsat vil være et alternativt flertal af socialdemokrater og radikale. Det vil passe Socialdemokraterne fint og fortsat give Det Radikale Venstre optimal mulighed for indflydelse.