Ingen nye lokaler til 10-14 årige i Vejgaard

Socialdemokratiet vil renovere kælderrum

AALBORG:De 10-14 årige børn på Vejgaard Østre Skole skal fortsat gå i skolefritidsordning, DUS ll, i et af skolens børnehaveklasse lokaler, fordi der ikke er plads til dem andre steder. Det blev resultatet af en uafgjort afstemning i går blandt byens politikere i skole- og kulturudvalget, som dog til gengæld vil holde sit næste møde på Vejgaard Østre Skole. De vil se forholdene, inden de beslutter sig til, hvad der skal gøres på skolen. Arbejdstilsynet har nemlig besluttet, at de ansatte i DUS ll-ordningen ikke må arbejde i det kælderlokale, der i første omgang var udpeget til de 10-14 årige. Siden 1. november har de holdt til i lokalerne, men pr. 1. marts var det slut. Derfor skulle politikerne i går tage stilling til, hvor børnene så skal være. De er som en nødløsning i børnehaveklasse-lokalet. Over 700.000 kroner koster det at gøre kælderlokalet på Vejgaard Østre Skole lovligt, så voksne i skolefritidsordningen for de 10-14 årige, DUS ll, må arbejde i lokalerne. Der er for lidt dagslys og utilstrækkelig ventilation i rummet. På mødet i skole- og kulturudvalget i går var der to fløje - den borgerlige med Venstre-folkene, rådmand Nils Bell og Kjeld Lundgaard samt Inge Ibsen Fomcenco, Kristeligt Folkeparti og så var der den socialdemokratiske gruppe med Thomas Kastrup-Larsen, Bruno Bjørn Thomsen og Anna Kirsten Nielsen. SFeren Henrik Nielsen var fraværende. Socialdemokraterne vil bruge penge på at bygge om, og det vil den borgerlige gruppe ikke. - Vi vil bruge de 700.000 kroner det koster at lovliggøre kælderrummet, så det også kan bruges til andre formål på skolen blandt andet som gruppearbejdsrum i skoletiden, og så bliver rummet jo også brugt af Ungdomsskolen, siger Thomas Kastrup-Larsen. - I de nuværende børnehaveklasselokaler er der ikke rigtigt stole til børn i den aldersgruppe, og rummet er jo ikke indrettet til det, siger Thomas Kastrup-Larsen. Rådmand Nils Bell er ikke enig: - Vi har ikke tidligere brugt penge på anlæg i forbindelse med DUS ll-ordningen, og det mener jeg heller ikke, at vi skal til nu. Der må findes et andet lokale på skolen, eller om de må blive i det klasselokale, de er i nu, mener rådmanden, der altså måtte udskyde sagen, fordi det blev 3-3 i afstemningen.