EMNER

Ingen overbudsrunder i denne sag

AALBORG:Hvis man er kommet med det højeste bud, så får man den pågældende grund på Hasseris Enge eller i Svenstrup Syd. I modsætning til tidligere behøver de interesserede ikke være bange for, at andre byder over og dermed får prisen til at stige yderligere. Den fremgangsmåde brugte kommunen også, da der blev solgt grunde i Hasseris Enge sidste år. Men kommunen har tidligere benyttet sig af overbudsrunder, som betød, at andre interesserede fik mulighed for at byde flere gange, hvilket i nogle tilfælde fik prisen til at stige betragteligt samtidig med, at folk blev frustrerede over forløbet. Ifølge direktør Christian Bjerg, teknisk forvaltning, er kommunen forpligtet til at tage markedsprisen for nye grunde, og det kan være en ulempe at følge samme fremgangsmåde gennem længere tid. Hvis man benytter sig af overbudsrunder, kan der være en tendens til, at de interesserede i første omgang afgiver forholdsvis lave bud. Under alle omstændigheder er den nuværende fremgangsmåde lettere at håndtere for alle parter. Men i nogle enkelte tilfælde kan det komme på tale at bruge overbudsrunder igen. Hvis der for eksempel skal sælges nogle ganske få og attraktive grunde i et område, udelukker Christian Bjerg ikke, at det sker ved hjælp af overbudsrunder.