Ingen påbud til skoleledere

AALBORG:Skole- og Kulturforvaltningen har også skrevet ud til sine ledere for at fortælle, at det er vigtigt at holde igen med udgifterne resten af året. Men der ikke anvendt udtrykket ”tjenstligt påbud” over for skoleledere og ledere for fritids- og kulturinstitutioner. Det er nemlig ikke nødvendigt, mener skoledirektør Erik Ravn. - Vi har hver især forskellige måder at formulere os på, og vi har tillid til, at når det meddeles ud, at det er vigtigt, at der overføres samme beløb i år som i sidste budgetår, at så gør man det selvfølgelig også. Skulle det vise sig, at det af den ene eller anden grund kan være svært, tager vi en dialog om det.term