Ingen penge fra Arbejdsmarkedsudvalget

Frederikshavn 9. september 2002 08:00

Arbejdsmarkedsudvalget vil ikke være med til at betale skolernes integrationsudgifter. På deres seneste møde forelå der en ønskeseddel fra nogle af byens skoler om dækning af forskellige udgifter i forbindelse med undervisning af tosprogede elever. Hånbækskolen og Munkebakkeskolen har søgt om midler til tolkebistand, oversættelse af informationspjecer og til dækning af kursusbegyr i forbindelse med uddannelse af lærere til modtageklasser. Desuden vil man gerne kunne tage de ældre tosprogede elever med på besøg på virksomheder og uddannelsesinstitutioner. I alt var der søgt om 78.000 kroner. Det var arbejdsmarkedsudvalgets opfattelse, at disse midler må tages af børne- og ungeudvalgets eget driftsbudget.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...