Lokalpolitik

Ingen penge til at fjerne jernbane

Borgmester Jens Lauritzen (V) er skuffet over svar fra trafikministeren

LØGSTØR:Der er ikke udsigt til, at jernbanen, der går fra Viborg til Løgstør, bliver fjernet foreløbig. Løgstør Kommune har sammen med de andre kommuner, jernbanen berører, fået svar fra trafikminister Flemming Hansen, som ikke vil bevillige penge til oprydningen. Det er borgmester i Løgstør Jens Lauritzen (V) ikke tilfreds med. - De kan ikke bare sige, at der ingen penge er. En hvilken som helst anden dansk virksomhed skal rydde op efter sig, så det må også gælde for Banestyrelsen og staten. Løgstør Kommune er gået ind i et samarbejde med de andre kommuner og de to amter, Viborg og Nordjyllands amter, som jernbanen går igennem. Foruden Løgstør er det Aars, Farsø, Aalestrup, Møldrup og Viborg kommuner. Hver kommune og amt har udpeget en repræsentant til en styregruppe, der har arbejdet for at få jernbanen fjernet. Jens Lauritzen sidder selv i udvalget. Trafikministeren skriver i sit svar, at han ikke kan fremsætte et lovforslag i Folketinget om at fjerne jernbanen uden at have fundet pengene. Arbejdsgruppen vurderer, at det vil koste mellem fem og otte millioner kroner at fjerne strækningen. Trafikministeren skriver også, at banestyrelsen ikke har pengene, så derfor skal projektet være udgiftsneutral. Det vil sige, at indtægter fra et eventuelt salg af arealerne omkring jernbanen og salg af skrot skal kunne opveje udgifterne ved en fjernelse af skinnerne. Men en arbejdsgruppe bestående af embedsmænd fra kommunerne og amterne vurderer, at det sandsynligvis ikke kan lade sig gøre. - Der skal skaffes mellem fem og otte millioner ved et salg af skrot og udenomsarealer. Vi tvivler på, det kan lade sig gøre, siger formand for gruppen Kim Stadsvold, der arbejder på vejkontoret i Viborg Amt. Dermed ser det ud til, at jernbanen ikke bliver fjernet foreløbig. - Staten vil jo gerne have en udvikling i landdistrikterne, og vi ville jo netop gerne have en cykelsti i stedet for jernbanen. På denne måde kunne der komme noget godt ud af at nedlægge jernbanen, siger Jens Lauritzen.