EMNER

Ingen penge til lokalt afvænningscenter TILSKUD: Arbejdsmarkedsudvalg foretrækker at klienter behandles udenbys

FREDERIKSHAVN:Siden indførelsen af de såkaldte Satspuljemidler i 2001 har Minnesota Center Damgaard på Mariesmindevej ved Frederikshavn mistet 35 pct. af sin omsætning. Det skyldes, at den del af behandlingsstedets klienter, der tidligere fik tilskud fra amt og kommuner til afrusning og behandling, ikke længere kan få det efter indførelsen af de statslige satspuljemidler. Nylige ansøgninger til alle nordjyske kommuner om akut økonomisk hjælp til den daglige drift af centret har indtil videre givet en del response, men ingen positive, oplyser formanden for centret, Bent Larsen. Uden satspuljemidlerne, også kaldet fripladsordningen, kommer klienterne selv til at betale hele behandlingen, med mindre der på anden vis opnås økonomisk støtte. Også Frederikshavn Kommunes arbejdsmarkedsudvalg har vendt tommelen nedad. - Vi ønsker at fortsætte det gode samarbejde, vi i mange år har haft med Tjele Herregård, der også behandler efter Minnesota-modellen. Det samarbejde har vi gode erfaringer med, og har simpelthen ikke kunnet finde yderligere penge, siger udvalgsformand Jørn Larsen. Han siger samtidig, at udvalget har den holdning, at det er bedre, at misbrugere i behandling kommer væk fra det nærområde, de har oparbejdet deres misbrug i. Daglig leder af Damgaard, Allan Christensen, finder at satspuljemidlerne har skabt konkurrenceforvridning. - Nordjylland er det eneste område i Danmark, der ikke har fået midler. I princippet fungerer det derfor sådan, at de, der har behov for behandling, via Foldbjergcentret sendes ud af amtet til Tjele eller til Majorgaarden på Sjælland, og vel at mærke, hvis de vil vente en måned eller to længere på at komme i behandling, siger Allan Christensen. Han oplyser, at Damgaard på årsbasis behandler mellem 50 og 70, og at det for fem uges behandling for alkoholmisbrug plus et halvt års opfølgning koster 55.000 kr. Om tre uger uddeler ministeriet årets satspuljemidler, og Allan Christensen, håber at det i år lykkes Damgaard at komme i betragtning. I den ny kommunalreform lægges op til, at kommunerne selv skal forestå vissitering og betaling af behandling.