Ingen penge til pleje af 200 gravhøje

Amtet har bedt kommunen om penge, men herfra siges der nej

Natur 6. september 2002 08:00

DRONNINGLUND: Der er ikke en krone til plejen af kommunens gravhøje. Amtet har nemlig sparet hele beløbet til plejen af gravhøjene væk, og kommunen har sagt nej til at overtage forpligtelsen. Dronninglund Kommune anslår, at der er omkring 200 gravhøje i kommunen - et tal, der dog også inkluderer andre fortidsminder som stendysser. - Det går helt konkret ud på, at vi har for få ressourcer til at få plejet fortidsminderne, så derfor har vi bedt kommunerne. om de ikke kan overtage plejen af gravhøjene, siger Jens Chr. Bertelsen fra amtets natur- og miljøkontor. Normalt er der afsat 500.000 kr. til plejen af gravhøjene på amtets budget, men hele beløbet er blevet sparet væk, så derfor har amtet forsøgt sig hos kommunerne, men kommunen har sendt et brev til syv kommuner, og indtil videre har tre kommuner takket nej - deriblandt Dronninglund Kommune. - Vi havde håbet på, at kommunerne havde ressourcer til at overtage det her område, men det har de desværre ikke, ser det ud til, siger Jens Chr. Bertelsen. Dermed er der ingen penge til at pleje gravhøjene. - Når der ingen penge er, sker der ikke noget, siger Jens Chr. Bertelsen. Han er dog fortrøstningsfuld. - Det er ikke afgørende, at der ikke er penge et år, men problemet er, hvis pengene ikke kommer tilbage igen til området på et tidspunkt. Museumsinspektør på Try Museum, Trine Nielsen, er ikke begejstret for at høre, at der nu spares på plejen af gravhøjene. - Det er ikke et godt budskab, det er jeg ikke glad for at høre, siger Trine Nielsen. Hun vurderer, at der er mange gravhøje i kommunen - især ved Thorup og i udkanten af Storskoven, men hun har ikke det nøjagtige tal. - Det er sådan, at hvis du har jord ved en gravhøj, der ikke behandles enten med redskaber eller kreaturer, så vil det springe i skov, siger Trine Nielsen. Det vil betyde, at træernes rødder kan skade gravkammeret inde i gravhøjen, hvilket museumsinspektøren ser som den største fare. - Det er heller ikke pænt med en overbevokset gravhøj, siger Trine Nielsen. I bronzealderen blev der etableret mange gravhøje, og i Danmark er der ifølge Skov- og Naturstyrelsen bevaret op imod 20.000 gravhøje fra denne periode. Nogle af de største er 35-40 meter i diameter og syv-otte meter høje.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...