Stofmisbrug

Ingen penge til skævt hus

Planer om et botilbud for narkomaner bliver ikke til noget

HJØRRING:Planerne om et skævt hus for stofmisbrugere i Hjørring er nu faldet helt til jorden. Politikerne i social- og sundhedsudvalget i Hjørring Kommune har netop debatteret, hvilke nye initiativer, de mener og håber, der kan findes penge til på næste års budget, og det skæve hus er ikke et af initiativerne. Etableringen af huset står ellers som et forslag i handlemulighederne for budget 2004, men nu er det ude af billedet både på anlægs- og driftssiden. - Vi må løse problemer for de skæve eksistenser på andre måder. Lige nu arbejdes der på at indføre metadonudlevering i værestedet Tinpotten i Tinpottegyde, og hvis der både skal være værested, metadonudlevering og botilbud for en række misbrugere, bliver der for mange funktioner i ét hus. Desuden er der heller ikke penge til at gennemføre projektet, siger formanden for social- og sundhedsudvalget, Helmuth Zickert (S). Aktivt misbrug Hjørring Kommune råder på nuværende tidspunkt ikke over et kommunalt botilbud til gruppen af stofmisbrugere, som ofte kan være vanskelige at rumme i almennyttige boliger på grund af aktivt misbrug. Forslaget om det skæve hus gik ud på at etablere tre permanente boliger, der skulle indrettes handicapvenligt. Desuden skulle der indrettes et serviceareal og to mindre akutboliger med fælles toilet og bad. Det har både været på tale, at det skæve hus kunne ligge i Overgade 11 og i Tinpottegyde 6, og Socialministeriet har været ansøgt om midler til driften af huset. Herunder blev der søgt om penge, så der kunne ansættes en medarbejder, der skulle fungere som social vicevært og have opsøgende arbejdsopgaver. Akutboliger Fordelen ved det skæve hus ville være, at en gruppe stofmisbrugere i Hjørring kunne tilbydes dels permanente boliger, dels akutboliger, der kunne rumme dem med den adfærd, som de nu en gang har. I foråret vurderede Hjørring Kommune, at der var mellem tre og fem personer i kommunen, som kunne have brug for en af de permanente boliger. De tre til fem personer boede på daværende tidspunkt enten på en institution udenfor Hjørring Kommune eller havde svært ved at blive i den bolig, som de boede i på daværende tidspunkt.