Ingen penge til skjult handicap

Samfundet bruger masser af penge på at behandle symptomerne, men har glemt at forebygge

HJØRRING:Samfundet kunne spare rigtig mange penge og de unge med handicappet kunne blive sparet for mange lidelser og nederlag. Alligevel er der netop blevet sagt nej til at yde offentlige tilskud til succesfuldt projekt, der i tre år har arbejdet med unge og voksne med det skjulte handicap ADHD - det der tidligere blev kaldt Damp. ADHD-foreningen søgte om en ny bevilling fra SATS-puljen men fik et afslag, og derfor er det stort se slut med oplysning og forebyggende arbejde vedrørende sygdommen. Landsformanden for ADHD-foreningen, Jette Myglegaard fra Horne, er dybt forundret over, at man fra politisk hold ikke har kunnet finde pengene til en fortsættelse af projektet. Ikke mindst fordi det er et handicap, der sætter sig dybe spor i det omgivende samfund. Ender i fængsel Det anslås at omkring hver tredje af de indsatte i landets fængsler har ADHD, ligesom de fylder godt op på landets psykiatriske sygehuse. - For mig at se, er det en god forretning rent samfundsmæssigt, hvis man ville sætte sig ind i de problemer, de her mennesker har, siger hun. - En stor del af de voksne med ADHD er ude i misbrugsproblemer og kriminalitet. Og vi ved alle sammen hvad det koster at have folk anbragt i fængsler eller i offentlige institutioner. Det der ifølge ADHD-foreningen skal til er oplysning, oplysning og mere oplysning om sygdommen. - Der findes ikke nogen mennesker i Danmark, og da slet ikke sagsbehandlere eller pædagoger, som med vilje ikke yder den indsats, de kan. Men så længe de ikke har den viden, der skal til, så har de ikke mulighed for at yde den indsats, der skal til, siger Jette Myglegaard. Politisk bevågenhed ADHD-foreningen kæmper nu videre for at få politikerne til at få øjnene op for, at det er alt for vigtigt et område til, at de bare skal sejle sin egen sø. Tidligere har man fra foreningens side bearbejdet Socialministeriet for at få hjælp, men nu har man også vendt øjnene mod Sundhedsministeriet og Justitsministeriet. Fordi så mange unge med ADHD enten havner i fængsel eller i psykiatrisk behandling. Nordjylland et af de steder, der er kommet længst med ADHD. Dels har Nordjyllands Amt gode tilbud, og dels har Aalborg Kommune som den første kommune herhjemme oprettet en særlig gruppe med ekspertise i netop ADHD. - Så det kan godt ske, at man siger Nordjylland er et udkantsområde, men når det gælder ADHD er vi længst fremme, siger Jette Myglegaard, der både som nordjyde men også som formand for ADHD-foreningen roser både amt og Aalborg Kommune.