Lokalpolitik

Ingen penge til Thy Teater

Kommunen må opsige teateraftale - med mindre økonomiudvalget finder 354.000 kr. THY-HANNÆS: Som ventet fandt Thisted Kommunes børne-, familie- og kultur ingen ekstra penge til Thy Teater, og udvalget har nu overladt det til kommunens økonomiudvalg at tage stilling til, hvad der skal ske i forhold til det tilskudsbeløb på 354.000 kroner, som mangler i egnsteatrets budget. Hver kommunal tilskudskrone udløser en krone fra staten, og derfor er det reelt over 700.000 kr., teatret kommer til at mangle. Enden på sagen kan blive, at Thisted Kommune må opsigte egnsteateraftalen med Thy Teater - i hvert fald i sin nuværende form. - Vi vil gerne bevare Thy Teater, hvis der er en rimelig finansiering. Men det er for dyrt med det, der er lagt op til, siger Preben Dahlgaard (R), der er formand for børne-, familie og kulturudvalget. Til økonomiudvalget Et enigt udvalg har besluttet at sende sagen videre til økonomiudvalget, og selv om alle fagudvalgene er blevet bedt om at finde besparelser inden for deres eget område, så vil Preben Dahlgaard ikke afvise, at økonomiudvalget kan finde en løsning, når udvalget har sagen på dagsordenen på tirsdag: - Vi skal have nogle kloge folk til at kigge på sagen, siger han. Ifølge egnsteateraftalen mellem Thisted Kommune og Thy Teater skal teatret have et tilskud på godt 3,5 mio. kr., hvoraf halvdelen dog bliver refunderet af staten. I kommunens budget for 2007 er der imidlertid kun afsat 903.000 kr. - plus tilskud til børneteater i kommunen og tilskud til teatrets husleje, og facit på regnestykket bliver altså et manglende tilskudsbeløb på 354.000 kr. Ændret indhold Hvis byrådspolitikerne ikke finder pengene, må aftalen med teatret genforhandles, og det betyder et ændret indhold, siger Thy Teaters administrator, Nini Jolander. - Men foreløbig har vi en aftale, som vi arbejder ud fra, og tilskudsbeløbene er blevet udbetalt punktligt fra Thisted Kommune, siger hun. Hverken Nini Jolander eller teatrets leder, Hans Harvich-Madsen, ønsker i øvrigt at kommentere sagen, før der foreligger en endelig beslutning fra Thisted Kommune. @Byli.9.special.bund:Af Morten Kyndby Holm morten.kyndby.holm@nordjyske.dk