Lokalpolitik

Ingen penge til udvidelse

Folkeoplysningsudvalget får ikke flere midler til en udvidelse af Gjøl Hallen.

GJØL:Gjøl Gymnastik- og Boldklub ønsker at opføre en tilbygning til Gjølhallen til en pris af 1,5 millioner kroner. Derfor har foreningen søgt Aabybro Kommune om tilskud til byggeriet. Gjøl Gymnasik- og Boldklub søger om tilskud svarende til 75 procent, da kommunen kræver en egenfinansiering på 25 procent for at opnå tilskud til nye projekter. Derudover skal folkeoplysningsudvalget godkende ansøgningen, og det skete på udvalgets møde 20. marts, hvor der anmodes økonomiudvalget om midler til finansieringen af udvidelsen af Gjøl Hallen. Men det har økonomiudvalget i første omgang sagt nej til. Sagen sendes derimod tilbage til folkeoplysningsudvalget, som skal vurdere, hvorvidt det er muligt at finansiere projektet inden for den nuværende økonomiske ramme. Borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V) fortæller, at folkeoplysningsudvalget ikke kan få en rammeudvidelse på forkant, da projektet skal stilles op mod andre ønsker, og at udvalget ikke kan give bevillingen, fordi det vil betyde, at der skal tages midler andre steder fra. - Såfremt folkeoplysningsudvalget ønsker at gennemføre projektet, så må de omprioritere midlerne, siger han. Hvis projektet ikke kan finansieres inden for den nuværende ramme, vil det først blive drøftet ved budgetlægningen for 2004. Formand for folkeoplysningsudvalget, Niels Peter Falborg, fortæller, at der i forvejen ikke er mange penge at gøre godt med. Hvis finansieringen af udvidelsen af Gjøl Hallen skal ske inden for den nuværende ramme, så betyder det, at folkeoplysningsudvalget er nødt til at tage midler fra andre foreninger, fortæller han. - Vi kan blive nødsaget til at skære i tilskuddet til for eksempel el, varme og renter, og problemet bliver større, hvis andre foreninger går med planer om at bygge til, siger han og tilføjer, at det vil være beklageligt, hvis det bliver konsekvensen. Formålet med tilbygningen er at etablere et motionscenter, et opvarmningslokale og et redskabsrum. Gjøl Gymnastik- og Boldklub skriver i ansøgningen til kommunen, at motionscentret længe har været et ønske for foreningen, og at der er et væsentligt behov for opvarmningsmuligheder inden turneringskampene i hallen. Derudover gør foreningen opmærksom på, at der er brug for mere plads til at opbevare redskaberne i hallen. Tilbygningen er planlagt mod øst i den sydligste del af hallen, således at udvidelsen sker mod kommunens børnehave. Teknisk forvaltning har tilkendegivet, at tilbygningen ikke er i strid med lokalplanen.