Epilepsi

Ingen pind

Jeg fik en pind i munden. Om det var en pind eller en anden genstand, ved jeg ikke, men virkningen på mine tænder er stadig synlig.

Det er åbenbart svært at udrydde den store misforståelse, at en person under et epilepsianfald skal have en genstand i munden. Jeg fik i begyndelsen af november et anfald på gaden i Århus i området Parkallé/Banegårdspladsen. Jeg vågnede op i ambulancen og går endnu til behandling for en knækket tand og betændelse i den modsatte side af munden, hvor genstanden har ramt. Det er surt. Derfor vil jeg gerne fortælle, hvad man skal gære, når man overværer, at en person får et epilepsianfald: Vær rolig. Personen har ikke smerter og er ikke i livsfare. Beskyt personen mod stød og slag. Stik ikke noget i munden på personen. Når kramperne er ophørt, så forsøg at lægge personen ned på siden, at løsne stramt tøj og sørge for, at alle luftveje er frie for spyt, slim m.v. Tilkald kun læge eller alarmcentral 112, hvis kramperne har varet mere end fem minutter, anfaldene gentager sig, anfaldene sker under badning, eller personen er kommet til skade. Bliv ved personen, til bevidstheden er vendt tilbage, og personen kan klare sig. Mindre anfald kan påvirke bevidstheden i større eller mindre grad og give sig udtryk på mange måder, f.eks. ved at personen bliver fjern, smasker, taler sort, handler formålsløst eller viser angst. Sådan vil jeg gerne behandles, når jeg næste gang får et anfald på gaden. Lisbeth Larsen Gordonhaven 19, 8370 Hadsten