Lokalpolitik

Ingen plads til ændringer i psykiatrien

Thy og Mors er på forkant, når det gælder planlægning af psykiatrien THISTED: - Når vi taler psykiatriplanlægning, har vi styr på funktionerne i Thisted Kommune. Derfor kan vi ikke holde til, hvis der skal pilles ved tingene som de er lagt til rette nu. Det siger Povl Bojer (UP) formand for omsorgsudvalget i Thisted Kommune. Udvalget har netop nikket ¿ja¿ til kommunens bemærkninger til regionens psykiatriplan, der har været i høring. Det er i det store og hele gjort i tilfredshed med den måde, tingene er lagt op på fra regionens side, siger Povl Bojer. - Men samtidig vil gøre det helt klart, at både Thisted og Morsø kommuner er længere på området end tilfældet er i de kommuner, der var en del af det gamle Nordjyllands Amt. Forklaringen er, at det gamle Viborg Amt var længere med sin psykiatriplanlægning, så vi ser gerne, at regionen træder ind i de fodspor, der allerede er trådt af Viborg Amt. Povl Bojer understreger, at en konsekvens af at Viborg Amt var på forkant er, at Thisted Kommune allerede har rettet sin psykiatriplanlægning ind. - Vi er i gear. De kommunale funktioner er på plads, og derfor vil det ikke give mening, hvis vi skal ud i nye ændringer i forhold til regionens psykiatriplan. Det vil vi tydeliggøre med vores kommentarer til regionens plan, som vi finder god. Povl Bojer peger på, at Thisted Kommune er tilfredsstillende dækket ind med sit nuværende antal psykiatriske sengepladser, og at der derfor ikke er plads til at reducere antallet ligesom kommunen understreger vigtigheden af at fastholde Døgnhuset i Thisted med uændret kapacitet. @Byli.9.special.bund:Af Jens Fogh-Andersen jens.fogh.andersen@nordjyske.dk

Forsiden