Ingen plads til det grå uld

HK-formand Frederikshavns HK-ledighed er landets største

FREDERIKSHAVN:HK-ledigheden i Østvendsyssel er den største målt på landsplan. Det fik formanden for HK-Industri & Service, Claus Nedermark til at fastslå, at selv om det kaldes det grå guld så vil benævnelsen det grå uld være mere passende. - For i vores område med den meget store ledighed, er det meget svært at finde et nyt job, hvis man bliver ledig i en voksen alder. Udtalelsen faldt på generalforsamlingen, som samlede 50 medlemmer. I sin beretning fokuserede Claus Nedermark, ikke mindst på fagbevægelsens fortsatte store betydning. Det gælder de faglige sager, hvor HK-afdelingen i løbet af 2002 skaffede 300.000 krone til medlemmerne, og det gælder garantiforholdene for lønmodtagerne, hvor afdelingen skaffede 400.000 kroner hjem. - Vi har også mange henvendelser i afdelingen, hvor det ikke drejer sig om kroner og øre, men henvendelser hvor problemet er et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Mange medlemmer ønsker ikke at køre en sag mod arbejdsgiveren, nej de ønsker blot at komme væk hurtigst muligt – og nogle tager karantæne i A-kassen – blot for at komme væk. - Men husk altid at kontakte afdelingen, før du siger dit job op – vi kan måske i fællesskab finde en løsning, og vi kan i nogle situationer også tilbyde, at HK betaler for psykologhjælp. I forbundets industrisektor er der ansat socialrådgivere, der også kan hjælpe i disse sager, sagde Claus Nedermark. Men som resten af samfundet er også fagbevægelsen nødt til at finde sammen i større enheder, for at følge medlemmernes behov - det vil sige færre kontingentkroner og større service. - Med hensyn til et formaliseret samarbejde med Hjørring, har jeg på fornemmelsen at stort set alle politikere er enige om at vi skal se at komme i gang. Men for at en fusion kan blive en succes er det helt afgørende, at vi snakker muligheder og ikke taburetter og rationaliseringer, sagde formanden. Generalforsamlingen gav valg til følgende: Anne-Marie Wassmann, Anna Nørr-Kristensen og Ida Møller blev genvalgt til bestyrelsen. Ove Sørensen ønskede ikke genvalg og Poul-EriK Wæhrens blev derfor indvalgt som nyt bestyrelsesmedlem. Som suppleanter valgtes Dorthe Jensen, Amy Engell og Pia Juul Andersen.