Natur

Ingen plads til udvidelse af naturcenter i Skagen

SKAGEN:Ejeren af Skagen Odde Naturcenter, Hans Nielsen, er ikke specielt begejstret for den måde, som Fredningsnævnet har trukket stregene omkring naturcentret i forbindelse med Grenen-fredningen, og han agter nu at sende en klage til Naturklagenævnet. - Stregene er tegnet lige omkring naturcentret. Der er ingen mulighed for udvidelse af aktiviteter. Når man opfører et stort og flot center som Skagen Odde Naturcenter, skulle der jo også gerne være plads til udvikling. Jeg kunne da for eksempel godt tænke mig, at det på et tidspunkt kunne blive aktuelt at opføre en ekstra udstillingssal, men hvis stregene i forbindelse med en fredning først er trukket, vil det være meget svært at opnå dispensation til noget som helst, siger Hans Nielsen. Han er blevet tilbudt 16.200 kroner i erstatning i forbindelse med Grenen-fredningen. - Dette beløb dækker jo ikke engang det, som jeg har brugt til ekspertbistand i forbindelse med sagen. Hvis de ikke vil give mere, kan de da lige så godt droppe erstatningen. Det er helt ude af proportionerne. Men for mig handler det nu ikke så meget om erstatning, men om at få den nødvendige albueplads. I Fredningsnævnets afgørelse om erstatning kan man blandt andet læse følgende argument for erstatningens størrelse: "Idet lodsejeren ikke ved sin erhvervelse af ejendommen 1. februar 2003 har kunnet nære nogen berettiget forventning om en udvidelse af lokalplanområdet til yderligere byggeri, og der indenfor lokalplanområdet - syd for de eksisterende bygninger - kan være mulighed for yderligere bebyggelse, tillægges ikke erstatning for fastholdelse af fredningsforslaget fredningsgrænse. Lodsejerne har ikke kunne nære berettiget forventning om at kunne udstykke arealerne udenfor lokalplanområdet til bebyggelse." Konklusionen er, at der kun skal gives erstatning på 16.200 kroner for plejeplan, fjernelse af plantage og for stiudlæg på arealerne.