Buskørsel

Ingen planer om nye busaktioner

Buspassagererne tog strejken rimeligt afslappet

NORDJYLLAND:Busdriften i Nordjyllands Amt var helt normaliseret ved middagstid i går, efter at flere hundrede chauffører fra tidlig morgen havde lammet den kollektive bustrafik i stort set hele landsdelen ved at nedlægge arbejdet. Den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse, der ramte hele landet, var rettet mod arbejdsgiverne og deres - efter chaufførernes opfattelse - manglende vilje og lyst til at forhandle ny overenskomst. Chauffør Lars Gaardbo, der er tillidsmand for de omkring 150 chauffører i City Trafik, siger til NORDJYSKE, at kollegerne ham bekendt ikke har planer om nye aktioner. - Arbejdet blev genoptaget i lidt spredt fægtning op ad dagen rundt om. Mine kolleger startede busserne op klokken 11, og kørslen var normaliseret en halv times tid efter, siger han. - Jeg har hørt, at én af arbejdsgiverrepræsentanterne har kaldt aktionen for barnlig. Min kommentar er, at det efter min opfattelse er barnligt, at arbejdsgiverne ikke vil forhandle med os, når muligheden er der. Men de har tvært imod styret direkte mod Forligsinstitutionen, mener Lars Gaardbo. Han peger på, at man for ca. ni år siden overgik fra at være kommunalt ansat til privat ansat, og at hvis denne konvertering ikke havde fundet sted, så ville chaufførerne i dag have haft ca. 20 kroner mere i timen. - Men lad os nu håbe, at begge parter besinder sig i den kommende tid, tilføjer han. Trafikchef Hans Fink, Nordjyllands Trafikselskab (NT), beklager de gener, som strejken har påført buspassagererne. - Vi har lagt mange kræfter i at servicere passagererne med informationer. Passagererne har haft mulighed for at følge udviklingen løbende på vores hjemmeside, ligesom de forskellige radioer har været flinke til at give trafikinformationer, siger han. - Ifølge mine oplysninger var bussituationen normaliseret i NT's område kort før middag, og jeg håber naturligvis, at der var tale om en enlig svale med denne aktion, siger trafikchef Hans Fink og tilføjer, at det er hans indtryk, at passagererne har taget arbejdsnedlæggelsen rimeligt afslappet.