Skolelukninger

Ingen planer om skolelukninger

Udvalgsformand vil alene styrke fagligheden

HJØRRING:Mange forældres frygt er, at flytningen af 7. klasserne er et skridt i retningen af en lukning af de små skoler, men det afvises blankt. Formanden for børne- og undervisningsudvalget i Hjørring Kommune, Ole Albæk (UP) ser flytningen af 7. klasserne som en oplagt mulighed for at styrke fagligheden. Han mener, at 7. klasse naturligt hører sammen med 8. og 9. klassetrin, hvor eleverne har fag som tysk, fysik og kemi. - Jeg kan ikke garantere for fremtiden, men skolernes eksistens har intet med flytningen af 7. klasse at gøre efter min opfattelse. Alligevel er det selvfølgelig klart, at det er en svækkelse for en skole, når en årgang forlader den. Derfor skal vi også have en tro på, at det bliver bedre, og derfor vil der være nogle krav til de skoler, der skal modtage 7. klasses-eleverne, sagde Ole Albæk på mødet i Hørmested. De hører sammen Han forklarede, hvordan et af de meste fremgangsrige skolevæsener i Europa - det finske - har mange skoler der går fra 1. til 6. klasse, og i Finland har man mange små og velfungerende skoler. I følge ham er hovedargumentet for overhovedet at foreslå en flytning en ændring af skoleloven i 2003. - I skolelovens intentioner lægges der op til, at 7. 8. og 9. klasse hører sammen. Det gør de både i tildeling af timer og i fagsammenhæng, hvor man i 7. klasse får tysk og fortsætter med det i 8. og 9. klasse, og fysik, kemi og geografi og biologi kommer også i 7. klasse, siger Ole Albæk. Oprindeligt var 7. klasse afslutningen på et skoleforløb indtil 1972, hvor man gik over til ni års skolegang. - Jeg vil gerne sige, at det er en meget god og ægte måde tingene og argumenterne er kommet frem på på mødet, siger Ole Albæk. Han holder dog fast i at fremsætte forslaget på et byrådsmøde i marts.