Mou

Ingen pli?

Torben Thomsen fortsætter (21.1.) sin hudfletning af TV 2/Nord. T.T. er stadig utilfreds med, at TV 2/Nord formastede sig til at bringe lokale borgeres kommentarer til hærværket mod et hus i Mou, tilhørende det ægtepar, der er dømt for mishandling af deres datter.

Lad mig først konstatere, at jeg er enig med T.T. i, at tv altid kun viser et udsnit af virkeligheden. Men Mou-udsnittet passer stadig ikke T.T. Og det kommer det aldrig til, om jeg så forklarede og forsvarede i flere spaltekilometre. T.T. kan ikke lade være med at motivfortolke – akkurat som i sit første indlæg. T.T. konstaterer som en fuldbyrdet kendsgerning, at TV 2/Nord lider af hævnfølelse og ikke respekterer moderne retspraksis. Det er ude af trit med vores selvforståelse. Hvis det var således, hvorfor skulle vi så – i samme udsendelse, som det kritiserede indslag blev bragt – også bringe indslag med en universitetsforsker og en byretspræsident, som forholdt sig endog meget kritisk til de folkedomstolslignende udsagn, som bl.a. florer i diverse Facebook-fora? Dermed gjorde vi lige præcis det, som enhver ansvarlig medievirksomhed altid tilstræber: At perspektivere og problematisere. Jeg skal undlade at motivfortolke, hvorfor T.T. ikke vil forholde sig til dette. Apropos hævnlyst og primitivitet, så forbigår T.T. også i ophøjet tavshed, at jeg i mit første svar udtrykkeligt understregede, at der intet forsvar findes for hærværket i Mou. Det skyldes sikkert, at T.T er ude i et helt andet ærinde, hvad både første og andet indlæg bærer umiskendeligt vidnesbyrd om. For T.T. kan nemlig ikke nøjes med at holde sig til substansen, men skal absolut kaste sig ud i en omkostningsfri tilsvining af TV 2/Nord og medarbejderne. Der sættes spørgsmålstegn ved, om medarbejderne overhovedet har en uddannelse. Værterne får også kniven, og for at være helt sikker, så skal vi også lige have en nedladende bemærkning om en medarbejder, der jævnligt kommer forbi den mere uhøjtidelige del af livet i Nordjylland. Jeg behøver ikke engang gå T.T. i bedene og motivfortolke, for det står lysende klart: Han kan ikke lide TV 2/Nord. Det er en ærlig sag. Magten sidder i fjernbetjeningen. Men T.T. må have mig undskyldt, at mit normale milde sindelag og humoristiske sans ikke rakte, da han kaldte redaktionen for ”Animal Farm”. George Orwells banebrydende værk fra 1945 handler om, at dyr (in casu: svin) tager magten over menneskene. Havde T.T. forventet, at jeg som daglig chef for en flok seriøst arbejdende mennesker, blot skulle lade det passere ukommenteret? Nej, jeg dykker ikke ned i skyttegraven for at undgå spærreilden fra det verbale Stalinorgel i Blære, men må give svar på tiltale. Det er infamt! Manglen på almindelig pli er frapperende. T.T. forbigår også, at jeg i mit første svar her i avisen medgav, at der (alt for) ofte forekommer sproglige unoder i vores udsendelser og slutter med at udnævne mig til verdensmester i klichefyldt sprog. Under andre omstændigheder ville jeg have betragtet det som en udsøgt fornærmelse. Her anser jeg det for en udmærkelse.