Ingen problemer med legeplads

Skolevæsen 9. september 2002 08:00

HVILSOM: Der skulle ikke være forurenings-problemer med den såkaldte Gartnerigrund ved Hvilsom Skole. Denne melding har kommunens tekniske udvalg fået fra amtet, som oplyser, at grunden nu er fjernet fra amtets liste over arealer med "mulig forurening". Meddelelsen fra amtet kommer, efter at teknikere har udtaget en række prøver på Gartnerigrunden - prøver, der viser, at de forskellige værdier for bl. a. pesticider og tung-metaller ikke er overskredet. Og det er vel at mærke de værdier, der gælder for arealer, hvortil børn har deres adgang - hvilket de netop har haft i Hvilsom. Her er den omtalte grund blevet brugt både som legeplads og til forskellige aktiviteter for børnene. Det gælder både for skoleeleverne og børnene i skolefritids-ordningen. Da amtet besluttede at foretage en nærmere undersøgelse af grunden, blev den lukket af for børnene. Amts-undersøgelsen viste i øvrigt, at der med hensyn til tungmetaller ikke er mere i jorden, end at grunden på det felt kan betegnes som ikke-forurenet. Når det gælder pesticider og andre nedbrydnings-rester, er de registrerede værdier kun på omkring halvdelen af det tilladte. På den baggrund konkluderer teknisk udvalg, at sagen om den "muligt forurenede" Gartnerigrund er bragt til sin afslutning, og at arealet igen frit kan benyttes af byens børn.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...