EMNER

Ingen radiobil fuld af penge

Konservative nægter at betale gæld for Karolinelund - partiet vil undgå en ny LOA-sag

Klokkerne ringer ud for Karolinelund, hvis ikke der er interesse for at forpagte forlystelserne forudser de konservatives Vibeke Gamst. Arkivoto: Grete Dahl

Klokkerne ringer ud for Karolinelund, hvis ikke der er interesse for at forpagte forlystelserne forudser de konservatives Vibeke Gamst. Arkivoto: Grete Dahl

Hos De konservative afventer man licitationen over forlystelserne, men man tror ikke på, at redningsmanden kommer kørende i en radiobil fuld af penge. - Nu kan man prøve at lave den licitation over de kørende forlystelser og se, om det giver noget, men det tror vi ikke. Det har faktisk allerede vist sig dengang, at vi kom ind i den her ulyksalige historie, at der ikke var nogen seriøse bud til overtagelse af Torben Træsko’s engagement, siger byrådsmedlem Vibeke Gamst (K). Overophedet kassekredit Hun undrer sig ikke over, at kassekreditten er overophedet. - Det kommer sådan set ikke bag på os, at al kredit er overudnyttet. Nu må vi stå fast, for vi har kautioneret for, hvad vi har kautioneret for og så heller ikke mere. Hun peger på, at man ikke vil have en ny sag, som da et byrådsflertal måtte redde skibet LOA med en millionindsprøjtning i form af et rente- og afdragsfrit lån på 8,5 mio. kr. og et rent tilskud på to mio. kr. - Vi skal ikke have en gentagelse af LOA, hvor LOA-fonden jo havde belånt skibet for mere end, hvad vi havde kautioneret for i byrådet, hvor vi så kom til at hænge på det hele. Luges ud i forlystelser Hun undrer sig over, at Karolinelund får lov at trække mere på kassekreditten end byrådet har kautioneret for. - Vi synes ikke, at kommunekassen skal holde hånden under pengeinstitutterne. Det har hele tiden undret os, at LOA’s pengeinstitut (Spar Nord red.) gik med til at belåne LOA så meget. De Konservative vil ikke være med til at skyde flere penge i Karolinelund. - Jeg gad nok vide, hvad der sker nu, om der er et underforstået byrådsflertal for at indfri Fonden Karolinelunds gæld. Vi synes det ikke. Hvis ingen ønsker at gå ind og drive forlystelserne, eller udbuddet kan splittes op i mindre dele, så skal der luges ud i forlystelserne, mener K. - Hvis ikke nogen vil overtage forpagtningen af det her, så skal vi have taget stilling til, hvilke forlystelser, vi skal have pillet ned og hvilke, vi skal lade stå.