Ingen reaktion fra minister?

Det kom for nylig frem, at Danmark ikke kan opfylde regeringens og EU’s mål for forskning. I 2010 er målet, at Danmark skal bruge tre procent af BNP på forskning. Men for at nå dette mål mangler der hele otte milliarder kroner. Konfronteret med denne nyhed valgte videnskabsministeren ikke at reagere overhovedet. Tværtimod affejede han problematikken, som var det en mindre detalje.

De tre procent er ikke taget ud af den blå luft. Men blev - efter lange forhandlinger - vedtaget på et EU møde i Barcelona i marts 2002. En målsætning som skal gøre Danmark og de andre EU lande i stand til at måle sig med USA og sørge for, at vi ikke bliver overhalet af de asiatiske lande. Så når nyheden om at Danmark er otte milliarder fra målet, vil jeg gerne se vores videnskabsminister udvise lidt mere bekymring, engagement og handlekræft. Socialdemokratiet indgik i sommer sammen med regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale forlig om globaliseringspuljen. Aftalen sikrer bl.a., at det offentlige bruger 1 procent af BNP på forskning i år 2010. Det er så meningen, at det private erhvervsliv skal stå for de andre 2 procent. Det fremgår, at de private virksomheder er langt fra at nå dette mål. Faktisk er deres investeringer i forskningen faldende, hvis man måler det i forhold til BNP. Virksomhederne siger samtidig, at det skyldes, at det er svært at finde kvalificeret forskere i Danmark. Samtidig er det svært at tiltrække udenlandske forskere. Videnskabsministeren svarer til hele sagen, at han tager det roligt. Vi har forpligtiget os til at følge Barcelona-målsætningen, og derfor kan vi ikke tage det roligt, når det tyder på, at vi ikke opfylder vores målsætning. Det er vigtigt, at der bliver reageret, når faresignalerne blinker. Regeringen har selvsagt et ansvar for, at de rette forudsætninger er til stede, således at private virksomheder kan lægge deres forskningsafdelinger i Danmark. Ligesom regeringen har et ansvar for, at den offentlige forskning har de rette midler og ressourcer til at nå målene. Derfor må jeg endnu engang opfordre ministeren til at vågne op. Sander skal tage handling frem for at sige, at det skal nok gå alt sammen.