EMNER

Ingen regler for kongelige navne

Hvis tronfølgerparret får en dreng, forventes han at blive kaldt Christian, men det er der ingen regler for.

Skulle kronprinsesse Mary føde en dreng, når hun efter planen nedkommer i oktober, forventer alle nok, at tronfølgerparret vælger at kalde ham Christian efter sin oldefar. Men formelt er der ikke noget navneregulativ, der styrer navngivningen af en tronfølger. Siden Christian I regerede Danmark fra 1448 til 1481, har kongerne heddet skiftevis Christian og Frederik - med en enkelt undtagelse: Christian I's søn, Kong Hans, der sad på tronen 1482-1513. Dette var også grunden til, at der siden har været flere Christian'er end Frederik'er som dansk konge - et forhold der først udlignes, når kronprins Frederik bliver kong Frederik X. I øvrigt er der også tradition for, at de kongelige døbes flere fornavne. Kronprinsens fulde navn er således Frederik André Henrik Christian. Skulle Frederik og Marys førstefødte blive en pige, er det som nævnt andetsteds ikke givet, at hun bliver dronning. Danmark er hidtil blevet regeret af to dronninger: Margrete I (1387-1412) og Margrethe II (siden 1972).