EMNER

Ingen respekt?

Det er mangel på respekt for kirken og det, den står for, når sognepræst Thorkild Grosbøll igen går på prædikestolen.

På provokerende vis har han tilsidesat folkekirkens bekendelsesgrundlag og nægter til overflod eksistensen af en levende Gud. Enhver kan jo mene, hvad han vil, og det kan Grosbøll også, hvis han blottager konsekvensen af sin holdninger og forlader sin post som præst i folkekirken. Men det gør han ikke, han vil gerne fortsætte, fordi han elsker at prædike, siger han. Og det gør han tilsyneladende så godt, at hans menighed elsker ham for det og er parat til at ofre Gudstroen og hvad dermed følger for at beholde det kære væsen. Man må i øvrigt spørge sig selv, hvad han vil prædike om, når Gud er ikke-eksisterende i hans prædikener? Hvilke andre steder i samfundet ville man finde sig i en tilsidesættelse af de regler og løfter, som man afgiver i forbindelse med sit job? Hvordan vil man stille sig over for læger, der giver en god dag i lægeløftet, offentlige ansatte, der giver sig til at dele ud af personfølsomme oplysninger, fordi de ikke gider at overholde de etiske regler deres job påbyder dem? Hvad med buschaufføren, der blæser på færdselsreglerne og hellere vil køre i venstre side eller modsat i rundkørslen? Hvad med apotekeren, der synes, det er sjovt at bytte rundt på etiketterne til pilleæskerne? Man behøver ikke at grunde dybere over hvilke højlydte protester, det vil afstedkomme, hvis disse overtrædelser fandt sted. Forargelsen ville være tilat føle på. og ingen ville lægge fingrene imellem for beskytte den formastelige lovovertræder. Men da nu forsyndelsen foregår i den danske folkekirke - så pyt da! Hvorfor skal den rare gemytlige teolog, så ikke have lov til benægte Guds eksistens. Det er der ingen der tager skade af! Jo såmænd! Hvad med de mennesker, der tager deres tro alvorligt. og som føler at kirkens verdsliggørelse med et slag er kommet et spring længere hen modvirkeliggørelse og latterliggørelse.