EMNER

Ingen røde gadelamper blinker

Lige så stille bliver gadelyset i Rebild Kommune kommunalt

REBILD:Hovedparten af de lokale gadelysforeninger i Rebild Kommune er vendt tilbage til kommunen med positive svar på tilbuddet om at overdrage ansvaret for gadelyset til kommunen. Formanden for teknik- og miljøudvalget Gert Fischer (V) ser ingen røde lamper blinke. Ikke engang nogle gule. - Foreningerne er forskellige, og de skal have ordnet forskellige ting og have afholdt nogle generalforsamlinger rundt omkring, men mit indtryk er, at det kører stille og roligt i forvaltningen, siger han. Sammenlægningsudvalget tilbød at overtage gadelyset fra de godt 30 lokale foreninger. Et par enkelte steder gav det anledning til rama-skrig, men Gert Fischer har ikke modtaget nyt fra forvaltninger, der kunne tyde på, at der er uoverstigelige problemer. - Der var et par foreninger, der var meget kritiske, men mit indtryk er, at forvaltningen er i dialog med foreningerne og løser de problemer, der måtte være, siger Gert Fischer. Der er ikke noget, der tilsiger, at teknik- og miljøudvalget skal beskæftige sig mere med sagen. - Men hvis der opstår nogle ting hen ad vejen, vil vi naturligvis tage det op, lover han. Hvornår gadelyset er 100 procent kommunalt, er det for tidligt at sige noget om. - Vi skal nok lidt hen på året, før det hele er faldet på plads. 2007 er et rigtigt overgangsår. Sådan er det på mange områder, og sådan er det også med gadelyset, siger Gert Fischer.