Socialforsorg

Ingen røde streger fra embedslægen

Ældrecentrene lever op til lovens krav både ved anmeldte og uanmeldte besøg

HIRTSHALS:Ældrecentrene i Hirtshals Kommune fungerer upåklageligt, i hvert fald hvis man kigger på den sundhedsfaglige indsats. Årsrapporten fra Embedslægen viser, at der ikke har været noget at udsætte på forholdene, hverken i forbindelse med de anmeldte eller de uanmeldte besøg. Der er aflagt både anmeldte og uanmeldte besøg på Lynggården, Havbakken, Mariebo, Smedgården og Havglimt. Embedslægeinstitutionen konkluderer, at forholdene på de fem ældrecentre er tilfredsstillende, for der blev ikke fundet forhold, fejl eller mangler, som har krævet et opfølgende besøg. Socialudvalgsformand Arne Jensen (UP) er meget tilfreds med Embedslægens konklusioner. - Det er en fantastisk flot rapport, og det viser, at vi kan være stolte af vores personale, der til fulde lever op til de krav, som myndighederne stiller. Det er jeg meget tilfreds med, siger Arne Jensen. Embedslægen indskærper dog, at personalet skal vise særlig agtpågivenhed omkring registrering af beboernes medicin, og derfor anbefales det, at medicinforbruget noteres på et skema. Generelt udtrykte beboerne tilfredshed med trænings- og aktivitetstilbudene. Der var dog en løftet pegefinger til Havglimt, som har fået besked på at bringe den skriftlige dokumentation i overensstemmelser med reglerne på området.